XVII KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - EWALUACJA W EDUKACJI. KONCEPCJE, METODY, PERSPEKTYWY

KRAKÓW 2011

2011_17


I. ZNACZENIE EWALUACJI

II. ROZWÓJ UCZNIA

III. BLISKO I DALEKO

A. HORYZONTY EWALUACJI W EDUKACJI

B. EWALUACJA A KIEROWANIE SZKOŁĄ

C. DIAGNOSTYCZNE OBLICZA HUMANISTYKI

D. POMIAR I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Ostatnia modyfikacja: piątek, 12 maja 2023, 23:14