Otwieramy drzwi do diagnostyki edukacyjnej

Otwartą naukę można uznać za istotny element nowoczesnego społeczeństwa wiedzy, ponieważ dąży ona do stałego poszerzania zakresu i swobody korzystania z efektów pracy naukowców, dzięki czemu realizuje postulaty demokratyzacji w obszarze dystrybucji wiedzy oraz przeciwdziała wykluczeniu. W tym zakresie idee otwartej nauki są zgodne z koncepcją otwartych zasobów edukacyjnych i otwartej edukacji. Otwarte zasoby edukacyjne to treści z szeroko pojętego obszaru edukacji, nauki i kultury, udostępniane w sposób gwarantujący wszystkim swobodny i bezpłatny dostęp. Edukacja oparta o otwarte zasoby demokratyzuje wiedzę, ułatwia jej upowszechnianie i rozwijanie; buduje kapitał społeczny, a równocześnie ułatwia korzystanie z różnorodnych zasobów – finansowych, technicznych, ludzkich.

KUwolnij naukę Otwarta nauka Koalicja otwartej edukacji

linki:

PTDE
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 27 lutego 2023, 16:08