Serdecznie zapraszamy na XXX Konferencję Diagnostyki Edukacyjnej – Poznań 2024

 https://2024.konferencja-ptde.org/pl/konferencja

Prosimy o zapoznanie się z:

listem intencyjnym 

i komunikatem nr 1

Tematyka: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów, studentów i nauczycieli (zawodowych, emocjonalnych).

 Uczestnicy:

  1.  badacze oświatowi w instytucjach badawczych, wyższych uczelniach, komisjach egzaminacyjnych
  2. praktycy edukacyjni: nauczyciele szkolni i akademiccy, doradcy i konsultanci metodyczni,
  3. pracownicy nadzoru pedagogicznego: dyrektorzy, wizytatorzy
  4. uczniowie, studenci

Miejsce konferencji: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin konferencji: 19-21.09.2024 r.

 

Kolejne informacje zostaną podane w terminie późniejszym po uzgodnieniach ze współorganizatorami konferencji.

 


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 maja 2024, 12:42