XXV KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ – ZNACZENIE DIAGNOSTYKI DLA PROCESU KSZTAŁCENIA

KRAKÓW 2019

XXIV KDE 2018

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI DLA PROCESU KSZTAŁCENIA

CZĘŚĆ I. ZMIANA SYSTEMOWA W EDUKACJI

CZĘŚĆ II. DIAGNOŚCI EDUKACYJNI

CZĘŚĆ III. SZKOŁA WIELOPOZIOMOWA

CZĘŚĆ IV. BADANIA UCZNIOWSKIE I NAUCZYCIELSKIE

SEKCJA A. UCZNIOWIE

SEKCJA B. NAUCZYCIELE

SEKCJA C. PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

SEKCJA D. PRZEDMIOTY ŚCISŁE

PANELE DYSKUSYJNE

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 6 stycznia 2022, 15:57