XXVII KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ – ZDALNA I BEZPOŚREDNIA DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA

KRAKÓW/WARSZAWA 2021

XXVII KDE

Zdalna i bezpośrednia diagnostyka edukacyjna

SESJA I. Problemy i metody diagnostyki edukacyjnej 

SESJA II. WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIA I NAUCZYCIELA

 SESJA III. Badania naukowe w służbie lokalnej polityki edukacyjnej

 SESJA IV. Zdalna humanistyka i matematyka w szkole

 SESJA V. Szkolne przedmioty przyrodnicze w dobie pandemii

 SESJA VI. Improving measurement of self-report data by accounting for response styles

 SESJA VII. Szanse reform oświatowych i technologicznego postępu edukacji

 

Ostatnia modyfikacja: piątek, 17 grudnia 2021, 13:01