XIX KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - POLSKA EDUKACJA W ŚWIETLE DIAGNOZ PROWADZONYCH Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW BADAWCZYCH

GNIEZNO 2013

REFERATY PLENARNE

REFERATY W SEKCJACH

A. SEKCJA STATYSTYCZNO-POMIAROWA

B. SEKCJA DIAGNOZ OBSERWACYJNYCH

C. SEKCJA EWALUACYJNA

D. SEKCJA HUMANISTYCZNA

E. SEKCJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

F. SEKCJA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

Ostatnia modyfikacja: środa, 13 listopada 2019, 10:59