X KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA. STANDARDY WYMAGAŃ I NORMY TESTOWE W DIAGNOSTYCE EDUKACYJNEJ

KRAKÓW 2004

2004


METODOLOGIA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ


W STRONĘ UCZNIA

STANDARDY I SKALE

OCENIANIE I KOMUNIKOWANIE OCENY

PRACOWNIA METODY EKWICENTYLOWEJ

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 20 czerwca 2017, 02:06