ptde


Komunikat nr 2


 1. Informujemy, że prace nad przygotowaniem XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej dobiegły końca. Gotowa jest publikacja 42 wystąpień konferencyjnych, przekażemy ją uczestnikom w czasie konferencji. Przygotowano 9 warsztatów. Planujemy opublikowanie materiałów z tych warsztatów po konferencji.

 2. Zapraszamy do zapoznania się z programem XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej.

 3. Informacje organizacyjne przekazaliśmy w komunikacie organizacyjnym numer 1, tu jeszcze raz przypominamy, że:

 • Zgłoszenia na konferencję prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie ptde.org.
  Odpowiadając na prośby osób zainteresowanych przedłużyliśmy czas na dokonanie zgłoszenia.
  Zgłoszenia będą przyjmowane z uwzględnieniem kolejności, do dnia 15 września 2017 r.

 • Po dokonaniu zgłoszenia na Konferencję prosimy przesłać opłatę konferencyjną w wysokości 500.00 zł na konto: POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków; 58 1020 2906 0000 1702 0089 0038. Koszt udziału w Konferencji obejmuje: publikację zawierającą wystąpienia referatowe, trzy obiady, dwie kolacje; udział w warsztatach, w obradach plenarnych, w sekcjach i panelach dyskusyjnych oraz udział w towarzyszących imprezach kulturalnych. Wszystkie osoby, które wypełnią dane w zgłoszeniu konferencyjnym, otrzymają rachunek za opłatę konferencyjną. Rachunki będą wystawiane sukcesywnie po wpłynięciu środków na konto PTDE i zostaną wysłane na podany w formularzu adres (prywatny lub instytucji).

 • Uczestnicy Konferencji proszeni są o dokonanie indywidualnych rezerwacji noclegów. Na stronie internetowej ptde.org. podane zostały adresy hoteli, w których wynegocjowano korzystne warunki finansowe dla uczestników konferencji.

 • Siedziba Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej znajduje się pod adresem os. Szkolne 37, 31-978 Kraków (ptde@ptde.org). Informacji w sprawach organizacyjnych Konferencji udziela sekretariat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, tel.: 12 683 21 01; 12 683 21 02 oraz Joanna Peter: 12 683 21 39 (zgłoszenia, wpłaty). W sprawach wymagających podejmowania niestandardowych decyzji do Państwa dyspozycji pozostaje dr Maria Krystyna Szmigel, e-mail: krystyna.szmigel@oke.krakow.pl.


Ostatnia modyfikacja: piątek, 25 sierpnia 2017, 20:43