ptde


Komunikat nr 1

  1. Tematyka XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej to „Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania”. Wprowadzenie do tematyki Konferencji oraz listę szczegółowych zagadnień umieszczono na stronie ptde.org. Organizatorami Konferencji są: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. Bolesław Niemierko a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – dr hab. prof. UŁ. Robert Zakrzewski, Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Łódzkiego.

  2. Konferencja odbędzie się w Łodzi na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Tamka 12. Rozpoczęcie konferencji planowane jest 22 września o godz. 9.00 (piątek), zakończenie 24 września ok. godz. 13.30 (niedziela). W piątek oprócz wykładów planowane są także zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników akademickich, badaczy, doradców metodycznych oraz doświadczonych praktyków, nauczycieli i egzaminatorów. Tematyka warsztatów zostanie przedstawiona w kolejnym komunikacie.

  3. Zgłoszenia na konferencję prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który będzie dostępny na stronie ptde.org. Zgłoszenia będą przyjmowane z uwzględnieniem kolejności, do dnia 10 września 2017 r. Osoby, które wypełnią formularz elektroniczny otrzymają drogą mailową informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia.

  4. Teksty referatów prosimy przesłać do dnia 1 lipca 2017 r. na adres: krystyna.szmigel@oke.krakow.pl. Organizatorzy konferencji nie gwarantują możliwości publikacji w monografii konferencyjnej „Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania” tekstów nadesłanych w późniejszym terminie. Zasady formatowania tekstu do druku są podane na stronie ptde.org.

  5. Po dokonaniu zgłoszenia na Konferencję prosimy przesłać opłatę konferencyjną w wysokości 500.00 zł na konto: POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków; 58 1020 2906 0000 1702 0089 0038. Koszt udziału w Konferencji obejmuje: publikację zawierającą wystąpienia referatowe, trzy obiady, dwie kolacje; udział w warsztatach, w obradach plenarnych, w sekcjach i panelach dyskusyjnych oraz udział w towarzyszących imprezach kulturalnych. Wszystkie osoby, które wypełnią dane w zgłoszeniu konferencyjnym, otrzymają rachunek za opłatę konferencyjną. Rachunki będą wystawiane sukcesywnie po wpłynięciu środków na konto PTDE i zostaną wysłane na podany w formularzu adres (prywatny lub instytucji).

  6. Uczestnicy Konferencji proszeni są o dokonanie indywidualnych rezerwacji noclegów. Na stronie internetowej ptde.org. podane zostaną adresy hoteli, w których wynegocjowano korzystne warunki finansowe dla uczestników konferencji.

  7. Siedziba Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej znajduje się pod adresem os. Szkolne 37, 31-978 Kraków (ptde@ptde.org). Informacji w sprawach organizacyjnych Konferencji udziela sekretariat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, tel.: 12 683 21 01; 12 683 21 02 oraz Joanna Peter: 12 683 21 39 (zgłoszenia, wpłaty). W sprawach wymagających podejmowania niestandardowych decyzji do Państwa dyspozycji pozostaje dr Maria Krystyna Szmigel, e-mail: krystyna.szmigel@oke.krakow.pl.
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 27 lipca 2017, 04:01