ptdePolskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej zaprasza do udziału w

XXIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Termin: 22-24 września 2017 roku

Miejsce Konferencji: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, ul. Tamki 12


Temat: Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania.


Proponowane obszary wystąpień konferencyjnych


I. Ocenianie kształtujące umiejętności praktycznych

IA. Psychologiczne podstawy uczenia się przez działanie (learning by doing)

IB. Od praktyki do teorii jako droga uczenia się

IC. Sprawdzanie i ocenianie umiejętności praktycznych podczas zajęć edukacyjnych


II. Ocenianie sumujące umiejętności praktycznych

IIA. Ocenianie umiejętności praktycznych w egzaminach wewnątrzszkolnych

IIB. Rzetelność i trafność pomiaru umiejętności praktycznych w egzaminach zewnętrznych

IIC. Umiejętności praktyczne absolwentów szkół w ocenie pracodawców


III. Umiejętności nauczycieli w zakresie organizacji  kształcenia praktycznego

IIIA. Organizowanie uczenia się w praktycznym działaniu indywidualnym

IIIB. Organizowanie uczenia się w praktycznym działaniu zespołowym

IIIC. Organizowanie uczenia się w działaniu wspomaganym informatycznie


IV. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 27 lipca 2017, 03:59