Aktualności

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Napisane przez: Usunięty użytkownik ()
Liczba odpowiedzi: 0
1. Informujemy Państwa o zmianie terminu XII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Odbędzie się ona w dniach 09-11 października 2006 roku w Lublinie.
2. Pragniemy połączyć Wasz przyjazd na XII KDE do Lublina, w październiku 2006 roku, z możliwością przeprowadzenia przez Was, w dniach 06 – 08 X 2006 r., warsztatów dla lubelskich nauczycieli i innych zainteresowanych. Tematyka 4-godzinnych warsztatów powinna dotyczyć zagadnień związanych z diagnozą edukacyjną i pomiarem dydaktycznym.
Prosimy osoby zainteresowane poprowadzeniem takich warsztatów o przesłanie do dnia 31 stycznia 2006 roku, drogą elektroniczną na adres ptde@ptde.org , zgłoszeń wraz ze scenariuszem zajęć. Uruchomimy tylko te warsztaty, których tematyka spotka się z zainteresowaniem. Dla prowadzących zajęcia przewidujemy honoraria i zapewniamy nocleg w hotelu konferencyjnym. Szczegółowe informacje przekażemy zainteresowanym po zakwalifikowaniu oferty.
3. Konferencję zamierzamy poprzedzić wycieczką, dla zainteresowanych, w dniu 08 października 2006 r. do Nałęczowa i Kazimierza. Sposób zgłaszania chęci udziału i przybliżony koszt wycieczki podamy w komunikacie.
4. W związku z tym, że rozpoczyna się kolejny rok naszej działalności, prosimy o uregulowanie składek. Podajemy nazwę rachunku i i numer konta:
POL TOW DIAGN EDUK, Al. F. Focha 39, 30-119 Kraków,
58 1020 2906 0000 1702 0089 0038.