Aktualności

Gdańsku w dniach 26-28 IX 2005 odbyła się XI KDE

Gdańsku w dniach 26-28 IX 2005 odbyła się XI KDE

Napisane przez: Usunięty użytkownik ()
Liczba odpowiedzi: 0

W dniach 26 do 28 września odbyła się w Gdańsku Sobieszewie

XI KRAJOWA KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ
Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej
Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych
.

Konferencja została zorganizowana przez:

Zakład Diagnostyki Edukacyjnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.


W konferencji wzięło udział 240 uczestników. XI Konferencja odbyła się z udziałem gości z Niemiec oraz Czech. W trakcie konferencji odbyło się 6 dyskusji panelowych oraz wygłoszono 31 referatów na sesjach plenarnych i w sekcjach tematycznych. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych pod redakcją B. Niemierko i G. Szyling. Wdano także jubileuszową książkę Diagnostyka edukacyjna. Niemierkowskie spotkania i inspiracje pod redakcją M. Groenwald, G. Szyling i M. Daszkiewicza.

W trakcie konferencji odbyło się II Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej.