Aktualności

Problematyka XII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Problematyka XII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Napisane przez: Usunięty użytkownik ()
Liczba odpowiedzi: 0
Bolesław Niemierko
(z udziałem G. Szyling i M. Groenwald)

Problematyka XII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Planowanie jest domeną optymalizacji. Treść kolejnych konferencji diagnostyki edukacyjnej staramy się uczynić wypadkową koncentracji tematycznej – na pomiarze dydaktycznym (IV), zadaniu zamkniętym (V), ocenianiu szkolnym (VI i VIII), egzaminowaniu zewnętrznym (VII), trafności pomiaru (IX), standardach wymagań (X), metodach diagnostyki (XI) – i swobody w przedstawianiu tematyki interesującej uczestników. Tak też czynimy w obecnym przypadku.
Problemy etyki egzaminacyjnej i nowej matury uznaliśmy za wiodące dla XII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Jej zakres tematyczny będzie więc szeroki. Pytania zawarte w poniższym wykazie wydają się szczególnie pilne i inspirujące, układ sesji będzie jednak dostosowany do zgromadzonego materiału. Warto starannie przestudiować ten wykaz problematyki. Dyscyplina intelektualna – tematyczna, pojęciowa, metodologiczna, językowa – jest w pedagogice szczególnie cenna, a koncentracja analiz zwiększa szansę postępu naukowego diagnostyki.

KSZTAŁTOWANIE WARTOŚCI ETYCZNYCH W EGZAMINOWANIU ZNACZENIE NOWEJ MATURY

A. Etyczne i nieetyczne zachowania egzaminatora i egzaminowanego

A1. Jaki jest zakres oszustwa i jego tolerancji przez uczniów i nauczycieli w wewnątrzszkolnym sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć poznawczych?
A2. Jak egzaminy zewnętrzne wpływają na kształtowanie postaw moralnych uczniów, nauczycieli i egzaminatorów?
A3. Jak regulacje systemowe wpływają na zachowania etyczne uczniów i nauczycieli w egzaminach powszednich i doniosłych?

B. Etyka egzaminacyjna jako dziedzina diagnostyki edukacyjnej

B1. Jak etyczne aspekty egzaminu powszedniego i doniosłego ujmuje teoria moralności, a jak je rozumieją uczniowie i nauczyciele?
B2. Jaką wartość etyczną mają typowe strategie nauczycieli i uczniów w zakresie ustalania i stosowania wymagań programowych, rozwiązywania zadań egzaminacyjnych i raportowania wyników?
B3. Co przemawia za podjęciem przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej prac nad kodeksem etyki egzaminatora, a co przeciw takiemu przedsięwzięciu?

C. Dydaktyczne i społeczne skutki egzaminowania zewnętrznego w Polsce

C1. Jaki jest efekt zwrotny egzaminów zewnętrznych w konstrukcji programów kształcenia, jakości podręczników ucznia i nauczyciela, treści zajęć dydaktycznych i osiągnięciach uczniów?
C2. Jak zmieniał się w ostatnich latach stosunek nauczycieli i opinii publicznej do egzaminów zewnętrznych w naszym kraju?
C3. Jak nowa matura wpływa na kształcenie licealne młodzieży i na dobór kandydatów do wysokokonkurencyjnych uczelni wyższych?

D. Alternatywne drogi ulepszania nowej matury w Polsce

D1. Jakie są perspektywy różnicowania poziomów matury i podnoszenia ilościowej normy wymagań na każdym z tych poziomów?
D2. Jakie są perspektywy zastępowania – na wzór amerykański – jednorazowego egzaminu maturalnego systemem rozłożonych w czasie zaliczeń kolejnych przedmiotów?
D3. Jakie są perspektywy standaryzacji procedur pomiarowych, prowadzącej do zrównania wymagań między przedmiotami i między corocznymi wersjami matury?

E. Inne ważne zagadnienia diagnostyki edukacyjnej

E1. Jakie cechy ucznia, nauczyciela i środowiska społecznego sprzyjają wysokiej wartości dodanej osiągnięć emocjonalnych i poznawczych ucznia?
E2. Jakie nowe modele teoretyczne i metody badań społecznych są przydatne w diagnostyce edukacyjnej?
E3. Jakie nowe obszary i tematy badawcze powinny być podjęte przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej?