Aktualności

Komunikat nr 1

Komunikat nr 1

Napisane przez: Usunięty użytkownik ()
Liczba odpowiedzi: 0

XII KRAJOWA KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

Kształtowanie wartości etycznych w egzaminowaniu.

Znaczenie nowej matury 

Lublin, 9-11 października 2006 r. 
 

KOMUNIKAT nr 1 - INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 1. Zgłoszenie swojego udziału w XII KDE, na załączonej do komunikatu Karcie zgłoszenia uczestnictwa, prosimy przesłać do dnia 15 czerwca 2006 r., na adres Biura Organizacyjnego Konferencji:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, al. Focha 39, 30-119 Kraków, z dopiskiem "XII KDE" 

 1. Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 360 zł i obejmuje między innymi: udział w Konferencji, publikację książkową i inne materiały konferencyjne, a także trzy obiady oraz dwie kolacje, w tym jedną uroczystą.

Wpłaty należy dokonać do dnia 15 czerwca 2006 r. na następujące konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

58 1020 2906 0000 1702 0089 0038  z dopiskiem: "XII KDE" 

 1. Miejscem obrad, a zarazem zakwaterowania uczestników będzie Hotel Polonia w Lublinie, ul. Pogodna 36.
 

Ceny zakwaterowania (ze śniadaniem) dla uczestników konferencji:

  Cena/os.
Pokój 1-osobowy 100 PLN
Pokój 2-osobowy 85 PLN
Pokój 3-osobowy 80 PLN
Pokój studio* 2+1 55 PLN
Pokój studio* 2+2 55 PLN

*studio - dwa niezależnie sąsiadujące pokoje w układzie 2+1 lub 2+2 ze wspólną łazienką w przedpokoju 

Zainteresowanych prosimy o samodzielne dokonanie rezerwacji pod numerem tel. (081) 710 54 70 na hasło: „Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej” w terminie do 15 sierpnia 2006 r. Po tym terminie organizatorzy nie gwarantują dostępności miejsc w hotelu.  

 1. Informacji organizacyjnych (związanych ze zgłoszeniem udziału w konferencji, zakwaterowaniem w Ośrodku Konferencyjnym i sprawami finansowymi) udziela Biuro Organizacyjne Konferencji, tel. 012 61 81 203, fax. 012 61 81 200, e-mail: ptde@ptde.org

Aktualne informacje związane z Konferencją będą także zamieszczane na stronie internetowej www.ptde.org 

 1. Do niniejszego komunikatu załączamy Problematykę XII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, mając nadzieję, że zachęci ona Państwa do wzięcia udziału w obradach, a także do przygotowania tekstów wystąpień konferencyjnych
 • Oczekujemy na przesłanie tematu referatu (komunikatu, doniesienia badawczego) wraz ze streszczeniem (około 4-6 wersów) w terminie do 15 czerwca 2006 r.
 • Na ostateczną wersję referatu czekamy do 20 lipca 2006 r. Wymagania edytorskie prezentujemy na stronie internetowej konferencji. Prześlemy je także w informacji skierowanej tylko do autorów tekstów konferencyjnych.

Chcemy zaznaczyć, że objętość materiałów przeznaczonych do publikacji została ograniczona do maksymalnie 10 stron formatu A-4.

  • Nie gwarantujemy umieszczenia w wydawnictwie konferencyjnym materiałów nadesłanych po wyznaczonym terminie.
  • Informacji związanych z tekstami przygotowanymi na XII KDE oraz z ich publikacją udziela Maria Krystyna Szmigel, tel. 012 61 81 204, e-mail: kika@oke.krakow.pl
 1. Organizatorzy proponują dodatkowe oferty wycieczkowe dla uczestników konferencji w niedzielę, 8 października 2006 r.

Do skutku dojdą tylko te wycieczki, na które otrzymamy odpowiednia ilość zgłoszeń.

1) Wycieczka na trasie Kazimierz – Nałęczów (10.00 – 18.00, koszt ok. 85 zł.) 

Kazimierz Dolny – zwiedzanie: rynek , ruiny zamku z wieżą, Góra Trzech Krzyży, Kościół Farny, Muzeum Złotnictwa,

zwiedzanie Nałęczowa – park zdrojowy, pijalnia, Muzeum B. Prusa, powrót do Lublina w godzinach wieczornych.

Cena obejmuje: przejazd autokarem, koszt pilota – przewodnika, obiad w Kazimierzu, bilety wstępu. 

2) Wycieczka do Kozłówki i zwiedzanie rezydencji Zamojskich – wyjazd z Lublina ok. 11.00; koszt ok. 40 zł.

 1. Wycieczka z przewodnikiem po Lublinie, od godz. 14.00; koszt ok. 30 zł.
 
 1. Komunikat nr 2 wyślemy na początku września 2006 r. do osób, które zgłosiły swój udział w XII KDE oraz dokonały formalności określonych w niniejszych Informacjach organizacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

....................................

 

XII KRAJOWA KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

Kształtowanie wartości etycznych w egzaminowaniu. Znaczenie nowej matury

Lublin, 9-11 października 2006 r. 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

     Problemy etyki egzaminacyjnej i nowej matury uznaliśmy za wiodące dla XII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Jej zakres tematyczny będzie więc szeroki. Pytania zawarte w poniższym wykazie wydają się szczególnie pilne i inspirujące, układ sesji będzie jednak dostosowany do zgromadzonego materiału.

     Warto starannie przestudiować ten wykaz problematyki. Dyscyplina intelektualna – tematyczna, pojęciowa, metodologiczna, językowa – jest w pedagogice szczególnie cenna, a koncentracja analiz zwiększa szansę postępu naukowego diagnostyki.

 1. Etyczne i nieetyczne zachowania egzaminatora i egzaminowanego

A1. Jaki jest zakres oszustwa i jego tolerancji przez uczniów i nauczycieli w wewnątrzszkolnym sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć poznawczych?

A2. Jak egzaminy zewnętrzne wpływają na kształtowanie postaw moralnych uczniów, nauczycieli i egzaminatorów?

A3. Jak regulacje systemowe wpływają na zachowania etyczne uczniów i nauczycieli w egzaminach powszednich i doniosłych? 

 1. Etyka egzaminacyjna jako dziedzina diagnostyki edukacyjnej

B1. Jak etyczne aspekty egzaminu powszedniego i doniosłego ujmuje teoria moralności, a jak je rozumieją uczniowie i nauczyciele?

B2. Jaką wartość etyczną mają typowe strategie nauczycieli i uczniów w zakresie ustalania i stosowania wymagań programowych, rozwiązywania zadań egzaminacyjnych i raportowania wyników?

B3. Co przemawia za podjęciem przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej prac nad kodeksem etyki egzaminatora, a co przeciw takiemu przedsięwzięciu? 

 1. Dydaktyczne i społeczne skutki egzaminowania zewnętrznego w Polsce

C1. Jaki jest efekt zwrotny egzaminów zewnętrznych w konstrukcji programów kształcenia, jakości podręczników ucznia i nauczyciela, treści zajęć dydaktycznych i osiągnięciach uczniów?

C2. Jak zmieniał się w ostatnich latach stosunek nauczycieli i opinii publicznej do egzaminów zewnętrznych w naszym kraju?

C3. Jak nowa matura wpływa na kształcenie licealne młodzieży i na dobór kandydatów do wysokokonkurencyjnych uczelni wyższych? 

 1. Alternatywne drogi ulepszania nowej matury w Polsce

D1. Jakie są perspektywy różnicowania poziomów matury i podnoszenia ilościowej normy wymagań na każdym z tych poziomów?

D2. Jakie są perspektywy zastępowania – na wzór amerykański – jednorazowego egzaminu maturalnego systemem rozłożonych w czasie zaliczeń kolejnych przedmiotów? 

D3. Jakie są perspektywy standaryzacji procedur pomiarowych, prowadzącej do zrównania wymagań między przedmiotami i między corocznymi wersjami matury? 

 1. Inne ważne zagadnienia diagnostyki edukacyjnej

E1. Jakie cechy ucznia, nauczyciela i środowiska społecznego sprzyjają wysokiej wartości dodanej osiągnięć emocjonalnych i poznawczych ucznia?

E2. Jakie nowe modele teoretyczne i metody badań społecznych są przydatne w diagnostyce edukacyjnej?

E3. Jakie nowe obszary i tematy badawcze powinny być podjęte przez PTDE?