Aktualności

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Napisane przez: Usunięty użytkownik ()
Liczba odpowiedzi: 0

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Serdecznie zapraszam na kolejne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 września 2005 r. podczas XI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej „Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej. Perspektywy informatyczne egzaminów szkolnych”, odbywającej się w Gdańsku, w dniach 26-28 września 2005 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym w Gdańsku-Sobieszewie, ul. Lazurowa 8.

Początek zgromadzenia o godzinie 20.00.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zgromadzenia, powitanie zaproszonych gości.
  2.  Wybór przewodniczącego obrad.
  3. Sprawozdanie finansowe – skarbnik Krystyna Szmigel.
  4. Projekt rozwoju serwisu internetowego – Marek Legutko.
  5.  Powołanie grup roboczych.
  6. Rola  PTDE wobec wyzwań diagnostyki edukacyjnej – Henryk Szaleniec.
  7. Przedstawienie projektów  logo PTDE.
  8. Dyskusja.
  9. Uchwały i wnioski.

 

Przypominam o uzupełnieniu składki członkowskiej w wysokości 60 PLN na konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

58 10202906 0000 1702 0089 0038

  Do zobaczenia w Sobieszewie,

 

W imieniu Zarządu

Henryk Szaleniec