Aktualności

XIII KRAJOWA KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

XIII KRAJOWA KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

Napisane przez: SERWIS PTDE ()
Liczba odpowiedzi: 0

XIII KRAJOWA KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

UCZENIE SIĘ I EGZAMIN W OCZACH UCZNIÓW

Łomża

 5-7 października 2007 r. 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

1.   Zgłoszenie swojego udziału w XIII KDE, na załączonej do komunikatu Karcie zgłoszenia uczestnictwa, prosimy przesłać do dnia 15 maja 2007 r., na adres Biura Organizacyjnego Konferencji:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, al. Focha 39, 30-119 Kraków,
z dopiskiem "XIII KDE"

 

2.      Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 360 zł i obejmuje między innymi: udział w Konferencji, publikację książkową i inne materiały konferencyjne, a także trzy obiady oraz dwie kolacje, w tym jedną uroczystą. Wpłaty należy dokonać do dnia 15 czerwca 2007 r. na następujące konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

58 1020 2906 0000 1702 0089 0038  z dopiskiem: "XIII KDE"

 

 

3.      Do niniejszego komunikatu załączamy Problematykę XIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, mając nadzieję, że zachęci ona Państwa do wzięcia udziału w obradach, a także do przygotowania tekstów wystąpień konferencyjnych.

·         Oczekujemy na przesłanie tematu referatu (komunikatu, doniesienia badawczego) wraz ze streszczeniem (około 4-6 wersów) w terminie do 15 maja 2007 r.

·         Na ostateczną wersję referatu czekamy do 30 czerwca 2007 r.

 

Przypominamy również wymagania edycyjne. Bardzo prosimy autorów o stosowanie się do nich.

Chcemy zaznaczyć, że objętość materiałów przeznaczonych do publikacji została ograniczona do maksymalnie 10 stron formatu A-4.

 

4.      Informacji organizacyjnych (związanych ze zgłoszeniem udziału w konferencji, zakwaterowaniem w Ośrodku Konferencyjnym i sprawami finansowymi) udziela Biuro Organizacyjne Konferencji, tel. 012 61 81 203, 012 61 81 204, fax. 012 61 81 200, e-mail: ptde@ptde.org

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej.