Aktualności

KONKURS

KONKURS

Napisane przez: SERWIS PTDE ()
Liczba odpowiedzi: 0

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu diagnostyki edukacyjnej.

Prace na konkurs wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz wymaganymi załącznikami, określonymi w § 4. „Regulaminu Konkursu” należy przesyłać do 31 lipca 2012 r., na adres siedziby głównej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej: 37-987 Kraków, Os. Szkolne 37.

Nadesłane prace oceniać będzie Kapituła Konkursu powołana przez ZG PTDE. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną do 15 września 2012 r. na stronie www.ptde.org.

Laureaci zostaną powiadomieni listownie o terminie i miejscu wręczenia nagród.
Wysokość funduszu nagród przewidzianych w I edycji Konkursu wynosi 5.000 zł.