XXIv KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - WSPOMAGANIE ROZWOJU KOMPETENCJI DIAGNOSTYCZNYCH NAUCZYCIELI

KATOWICE 2018

XXIV KDE 2018

CZĘŚĆ I. OCENIANIE ROZWOJU UCZNIA

CZĘŚĆ II. BARWY REFORM EDUKACYJNYCH

CZĘŚĆ III. ILOŚĆ I JAKOŚĆ W DIAGNOSTYCE

SEKCJA A. NOWY TYP UCZNIA

SEKCJA B. NAUCZYCIELE PIONIERZY

SEKCJA C. EWALUACJA SZKOŁY I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

SEKCJA D. OKIEM HUMANISTY

SEKCJA E. PRZYJAZNE PRZEDMIOTY ŚCISŁE

ZAJĘCIA KONWERSATORYJNE

Ostatnia modyfikacja: środa, 13 listopada 2019, 10:52