Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów

Plakat Studiów Podyplomowych Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o metodach i narzędziach stosowanych w diagnostyce edukacyjnej.

W ramach studiów podyplomowych słuchacze:

  • poszerzają i pogłębiają wiedzę o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym,
  • rozwijają złożoną kompetencję diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia,
  • przygotowują się do prowadzenia diagnoz – samodzielnie i w zespole,
  • rozwijają złożone umiejętności przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych,
  • rozwijają umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej rekomendowało swoich członków do pełnienia funkcji w Radzie Programowej oraz jako wykładowców studiów.

Do prowadzenia zajęć zaproszeni zostali najwybitniejsi w kraju specjaliści z różnych obszarów diagnostyki edukacyjnej.

Więcej informacji na stronie chemia.uni.lodz.pl/diagnostyka/
Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 września 2018, 11:00