Aktualności

Nagrodzona praca doktorska już wydrukowana!

Nagrodzona praca doktorska już wydrukowana!

Napisane przez: Admin PTDE ()
Liczba odpowiedzi: 0

Nagrodzona praca doktorska już wydrukowana! To wyjątkowe studium przypadku metody tutoringu szkolnego, którego celem jest personalizacja procesu wychowania i nauczania. Jest bogatym źródłem inspiracji dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań, które zostały sprawdzone w praktyce. Autorka zaprosiła do udziału w badaniach 111 szkół z 16 województw w kraju stosujących tutoring. Autorka proponuje do stosowania metod wprowadzania zmian w szkołach, które usprawniają ich funkcjonowanie, zagwarantują jak najlepsze efekty kształcenia i wzmocnią relacje triady uczeń-nauczyciel-rodzic.

książka