Aktualności

Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2015 r.

Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2015 r.

Napisane przez: Admin PTDE ()
Liczba odpowiedzi: 0

Na podstawie paragrafu 18 punkt 2.1. Statutu PTDE w dniu 6 sierpnia 2015 r. Zarząd Główny PTDE podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 19 września 2015 r. o godz. 8.30 w pierwszym terminie i o 8.40 w drugim terminie, podczas XXI KDE w Bydgoszczy, Biblioteka Główna UKW ul. Karola Szymanowskiego 3.
Program Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia, powitanie zaproszonych gości.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności PTDE.
4. Informacje o stanie finansów PTDE.
5. Przedstawienie nowych członków PTDE.
6. Przedstawienie projektu zmian Statutu PTDE.
7. Dyskusja.
8. Przedstawienie proponowanej tematyki i miejsca XXII KDE
9. Uchwały i wnioski.

Zapraszamy Członków PTDE do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Główny PTDE

Kraków, 11 sierpnia 2015 r.