logo XXVII KDE

XXVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Komunikat organizacyjny nr 1

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie na międzynarodową XXVII Konferencję Diagnostyki Edukacyjnej, która odbędzie się online (na platformie ZOOM) w dniach od 18 do 20 listopada 2021 roku.

Tytuł tegorocznej konferencji brzmi: „Zdalna i bezpośrednia diagnostyka edukacyjna”.

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie,  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. Bolesław Niemierko z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.  Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest Anna Frenkiel, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej towarzyszyć będzie wydanie recenzowanej monografii konferencyjnej, którą uczestnicy otrzymają w dniu inauguracji konferencji.

Cele XXVII KDE to:

 • Przedstawienie doniesień badawczych dotyczących emocjonalnych, społecznych, a w dłuższej perspektywie – ekonomicznych skutków edukacyjnego odosobnienia uczniów i studentów w czasie pandemii postrzeganych z perspektywy uczniów i studentów, nauczycieli szkolnych i akademickich, pracowników instytucji edukacyjnych.
 • Analiza skuteczności tradycyjnych i odkrywczych metod sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów i studentów w wirtualnej rzeczywistości edukacyjnej, przedstawienie i ocena nowych rozwiązań.
 • Inspirowanie dyskusji nad przemianami edukacyjnymi w kraju i na świecie wymuszonymi przez pandemię.
 • Zaproponowanie rozwiązań koncepcyjnych i organizacyjnych dotyczących kształcenia, a w szczególności – diagnostyki edukacyjnej –po pandemii.

 Temat XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej ZDALNA I BEZPOŚREDNIA DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA wiąże się z istotnymi problemami edukacji, przed którymi stanęły szkoły i uczelnie, komisje egzaminacyjne, prowadząc kształcenie, bieżące ocenianie osiągnięć online, a także organizując egzaminy zewnętrzne, egzaminy magisterskie i doktorskie. Liczymy, że podczas konferencji zostaną zasygnalizowane obszary dociekań, obserwacji w zakresie emocjonalnych, społecznych, a w dłuższej perspektywie ekonomicznych skutków edukacyjnego odosobnienia uczniów i studentów w pandemii.

W ramach tematu konferencji wyodrębniono  następujące zagadnienia:

I.  Uczeń z bliska i z dala

 1. Komunikacja w sieci – nauczyciel, uczeń, rodzic 
 2. Swoistość zdalnego uczenia się z wykorzystaniem komputera i smartfonu 
 3. Wpływ pandemii na nierówności edukacyjne
 4. Kształcenie zdalne w wyższych uczelniach 
 5. Problemy etyczne kształcenia zdalnego
 6. Emocjonalne, społeczne i ekonomiczne skutki odosobnienia uczniów w pandemii
 II.  Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć w wirtualnej klasie

 1. Przydatność tradycyjnych form i narzędzi sprawdzania w kształceniu zdalnym 
 2. Poznawanie uczniów w sieci przez dialog i wspólne rozwiązywanie problemów 
 3. Diagnozowanie umiejętności i kompetencji społecznych uczniów w kształceniu zdalnym 
 4. Nowe modele oceniania osiągnięć uczniów – strategie, metodyka, narzędzia, efektywność
III. Systemy kształcenia szkolnego po pandemii

 1. Przemiany edukacji na świecie w dobie pandemii 
 2. Tymczasowe i trwałe zmiany organizacji uczenia się dokonane w pandemii 
 3.  Jak wykorzystać w edukacji efekty rewolucji cyfrowej wymuszonej przez pandemię? 
 4. Ocenianie osiągnięć uczniów w polskim systemie kształcenia po pandemii 
Podobnie jak na poprzednich konferencjach uwzględnione będą też, jako czwarty dział:

IV. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej


logo konferencji XXVII


XXVII KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

Komunikat organizacyjny nr 1 - ciąg dalszy

 1. Organizując konferencję online, chcemy zapewnić Państwu wysoki standard uczestnictwa umożliwiający najwygodniejsze dla Państwa warunki przedstawienia wykładów, doniesień badawczych, komunikatów i towarzyszących im dyskusji. Dlatego też kompleksową obsługę online konferencji powierzamy wyspecjalizowanej firmie, z którą od lat współpracujemy.
 2. Organizatorzy wystąpili o dofinansowanie XXVII KDE w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka”. Koszt udziału w konferencji zostanie oszacowany w zależności od tego, czy dostaniemy dofinansowanie w ramach wspomnianego projektu. Wysokość opłaty konferencyjnej zostanie podana w kolejnym komunikacie organizacyjnym.
 3. Prosimy o nadesłanie tekstów najpóźniej do 10 września 2021 roku (krystyna.szmigel@ptde.org).
 4. Zgłoszenia na konferencję prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.ptde.org.
 5. Zgłoszenia będą przyjmowane  do 19 października 2021 r. Osoby, które wypełnią formularz elektroniczny wcześniej, otrzymają kolejne informacje na indywidualne adresy e-mail.
 6. Informacje w sprawach organizacyjnych dotyczących XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, która w tym roku ma zasięg międzynarodowy, zamieszczane będą sukcesywnie  na stronie internetowej PTDE i stronach internetowych współorganizatorów.
 7. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XXVII KDE                                 Przewodniczący Zarządu Głównego PTDE
   Anna Frenkiel  dr Henryk Szaleniec


         

       

     

    


Ostatnia modyfikacja: środa, 8 wrzesień 2021, 10:09