Program XXV KDE

Pobierz program XXV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej w wersji PDF

Pobierz informację o warsztatach w czasie XXV KDE w wersji PDF

Pobierz Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej za lata 2016–2019

Formularz zgłoszeniowy udziału w XXV KDE

Propozycje noclegów


XXV KDE 2019


XXV KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

ZNACZENIE DIAGNOSTYKI DLA PROCESU KSZTAŁCENIA


ORGANIZATORZY XXV KONFERENCJI DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ
POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE


WSPÓŁORGANIZATORZY
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIEPlakat wystawyRamowy program konferencji

Miejsce konferencji: Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ul. Ingardena 6

Czwartek 19.09.2019 r. Piątek 20.09.2019 r. Sobota 21.09.2019 r.
8.30–10.00 odbiór materiałów konferencyjnych
zwiedzanie jubileuszowej wystawy (parter) 9.00– 10.30 sesja plenarna III:
Szkoła wielopoziomowa (a)
aula (VI piętro)
sesja plenarna IV:
Szkoła wielopoziomowa (b)
aula (VI piętro)
przerwa na kawę (I piętro)
10.00–11.00 otwarcie konferencji i wystąpienia gości
aula (VI piętro)
10.30–11.00 przerwa na kawę (I piętro)
11.00–13.00 sesja plenarna I:
Zmiana systemowa w edukacji
 aula (VI piętro)
11.00–13.00 obrady w sekcjach
 (parter)
obrady w sekcjach do 12.30
podsumowanie konferencji
13.00–14.00 Obiad (I piętro)
14.00–15.30 sesja plenarna II:
Diagności edukacyjni
 aula (VI piętro)
14.00–15.30 obrady w sesjach
 (parter)

powroty 

do domów

15.30–16.00 przerwa na kawę (I piętro)
16.00–17.30 warsztaty 16.00–17.00 panele dyskusyjne
17.30–18.15 przejście na Rynek Starego Miasta 17.00–18.30 warsztaty
17.00–18.30 walne zebranie PTDE
18.15–19.00 zwiedzanie Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
19.00 uroczysta kolacja
w sali Chełmońskiego
w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku
19.00 kolacja
w restauracji Vidok,
al. Zygmunta Krasińskiego 1 
(V piętro)
spacer nocą po najstarszej części Starego Miasta spacer bulwarami Wisły do dzielnicy Kazimierz

SZCZEGÓŁOWY PROGRAMCzwartek 19.09.2019 r.


 • Od 8.30 – odbiór materiałów
 • 9.00 Otwarcie wystawy i jej zwiedzanie

DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA. WIEDZIEĆ JAK BYŁO I JEST

10.00–11.00 Otwarcie konferencji i wystąpienia gości

 • dr Marcin Smolik – Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

11.00–13.00 Sesja plenarna I. Zmiana systemowa w edukacji

Prowadzenie: prof. Bolesław Niemierko

 • dr hab. Halina Kędzierska, prof. UWM, Nauczyciele gimnazjum w poszukiwaniu nowej tożsamości
 • dr Henryk Szaleniec, dr M. Krystyna Szmigel, Egzamin ósmoklasisty w kontekście reform XX i XXI wieku
 • Wojciech Małecki, Matura w nowej formule po czterech latach. I co dalej?
 • Maciej Jakubowski, Czy edukacja może być jak medycyna?

14.00–15.30 Sesja plenarna II. Diagności edukacyjni

Prowadzenie: dr Henryk Szaleniec

 • dr hab. Maria Groenwald, prof. UG, Diagnostyka edukacyjna z perspektywy czasu. Okresy napięć, kryzysów i zmian
 • prof. dr hab. Bolesław Niemierko, Sprawczość i wspólnotowość uczestników konferencji PTD
 • Leszek Lewoc, Marek Legutko, Lekarski Egzamin Początkowy

15.30 16.00 Przerwa na kawę

16.00–17.30 Warsztaty (zob. informację o warsztatach)

 • Dorota  Sobul, Edukacja artystyczna w programie nauczania języka polskiego
 • dr Tomasz Gajderowicz, dr Maciej Jakubowski, Workshop „Mity edukacyjne i edukacja oparta na badaniach”
 • Marek Legutko, Jerzy Matwijko, Wykorzystanie wyników egzaminów ósmoklasistów z matematyki jako diagnoza wstępna w szkołach ponadpodstawowych
 • Beata Krywult-Szczudło, Wojciech Małecki, Justyna Rytwińska, Wykorzystanie wyników egzaminów ósmoklasistów w pracy z uczniami szkół podstawowych (j. polski, matematyka)

od 18.15 

 Zwiedzanie Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach i uroczysta kolacja w sali Chełmońskiego


Piątek 20.09.2019 r.

9.00 10.30 Sesja plenarna III. Szkoła wielopoziomowa (a)

Prowadzenie: dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ

 • prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, Postawa czwartoklasistów wobec matematyki i ich osiągnięcia w matematyce
 • prof. dr hab. Maciej Sysło, Jak oceniać osiągnięcia w zakresie myślenia?
 • dr hab. Artur Pokropek, prof. IFiS PAN, Badania edukacyjne, porównywalność, niezmienność pomiarowa i metody jej testowania

Przerwa na kawę 10.30 11.00

11.00 13.00 Obrady w sekcjach: A. Uczniowie 

Prowadzenie: Marek Legutko

 • dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP, Pozytywna diagnoza ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w kontekście środowiska otwartego jako zaproszenie do rozwoju
 • dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ, Ile punktów za pobicie kolegi, a ile za kolczyk w nosie? Błędy i wypaczenia punktowych systemów oceniania zachowania uczniów
 • dr Maria Krystyna Szmigel, dr Henryk Szaleniec, Uczniowie na progu transformacji szkoły
 • dr Jerzy Lackowski, Diagnoza wstępna grupy uczniowskiej a skuteczność pracy nauczycielskiej
 • Marcin Prościak, Między cyfryzacją, gamingiem a nauką – o motywacjach pokolenia XD
 • dr Tomasz Żółtak, Ogólnopolski system monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem danych administracyjnych – stan prac i perspektywy
 • Małgorzata Król, Marcin Król, Wpływ śródrocznej oceny szkolnej na śródroczną subiektywną (samo)ocenę ucznia z matematyki w okresie adolescencji

11.0013.00 Obrady w sekcjach:  B. Nauczyciele

Prowadzenie: dr hab. Maria Groenwald, prof. UG

 • dr hab. Sławomir Olszewski, Diagnoza wzmocnień i obciążeń zawodowych – refleksje na temat autodiagnozy w procesie kształtowania tożsamości zawodowej pedagoga specjalnego
 • dr Grażyna Szyling,Diagnostyka edukacyjna w epoce ekspertów. Przypadek wczesnej edukacji
 • Aleksander Ławiński, Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa,
 • Kompetencje diagnostyczne nauczycieli na poszczególnych etapach rozwoju zawodowego w opinii uczestników konwersatorium XXIV Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej
 • Maria Foryś, Diagnoza w pracy nauczyciela – terapeuty
 • dr Adam Balicki, Problematyka zgłaszania zastrzeżeń do ocen ustalonych przez nauczyciela
 • dr Elżbieta Mariola Jasińska, dr inż. Marek Jasiński, dr inż. Michał Jasiński, inż. Łukasz Jasiński,Motywowanie uczniów i nauczycieli – wybrane doświadczenia

13.0014.00 Przerwa na obiad (I piętro)

14.0015.30 Obrady w sekcjach: C. Przedmioty humanistyczne

Prowadzący: dr Henryk Palkij

 • Anna Gruntkowska, O motywowaniu uczniów do pracy na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej – prowadzenie kółka dziennikarskiego
 • doc. PhDr. Josef Malach, CSc., mgr Dana Vicherková, Ph.D., Opinia nauczycieli czeskich na temat koncepcji Jednolitego Egzaminu Wstępnego do szkół średnich w Republice Czeskiej
 • dr Karolina Świst, Przetwarzanie języka naturalnego a ocena prac maturalnych z języka polskiego
 • dr Beata Prościak, Źródła motywacji czytelniczej uczniów i ich kompetencje motywacyjne na podstawie predyspozycji czytelniczo-rozwojowych
 • Anna Finkstein, dr Krzysztof Jurek, Ze wspomnień starego egzaminatora… Kilka uwag o systemie egzaminów zewnętrznych

14.0015.30 Obrady w sekcjach: D. Przedmioty ścisłe

Prowadzący: dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ

 • doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.,Podejścia do wewnętrznych metod oceny jakości nauczania
 • Urszula Poziomek, Diagnoza kształcenia umiejętności badawczych uczniów a ich osiągnięcia na egzaminach zewnętrznych
 • Małgorzata Kuźniak-Stankowska,Projekt „Integracja baz danych oświaty”
 • Iwona Król, dr Wojciech Przybylski,Nauki ścisłe w XXI wieku
 • dr Małgorzata Krzeczkowska, dr Patryk Własiuk, Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce szkolnej - kurs dla studentów, przyszłych nauczycieli chemii
 • Anna Rappe,Wykorzystanie materiałów o wynikach egzaminu maturalnego z informatyki
 • dr Małgorzata Krzeczkowska, prof. Robert Zakrzewski, dr Michał Kobyłka, Jak kształtować kompetencje diagnostyczne przyszłych nauczycieli? – poster

Przerwa na kawę 15.30–16.00

16.00–17.00 Panele dyskusyjne 

Prowadzenie: Aleksander Ławiński, Urszula Okrajni

 1. Jak rewolucja cyfrowa zmieniła (a) oczekiwania i (b) umiejętności poznawcze uczniów szkół ogólnokształcących? Prowadzenie: Marcin Król, Małgorzata Stankowska
 2. Komu potrzebne są diagnozy edukacyjne i po co?

 17.00–18.30 Warsztaty

 • Ewa Sitko, Indywidualizacja – wymaganie i wyzwanie. Co każdy nauczyciel o uczniu wiedzieć powinien?

17.00–18.30 Walne Zgromadzenie członków PTDE 

od 19.00 Kolacja w restauracji Vidok, al. Zygmunta Krasińskiego 1 (V piętro)

Spacer bulwarami Wisły do dzielnicy KazimierzSobota 21.09.2019 r.

9.00–10.30 Sesja Plenarna IV. Szkoła wielopoziomowa (b)

Prowadzenie: dr hab. prof. UKW Barbara Ciżkowicz

 • dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ, Pozytywna diagnoza ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w kontekście środowiska otwartego jako zaproszenie do rozwoju
 • dr hab. Paweł Grygiel, prof. dr Roman Dolata, prof. UW, dr hab. Anna Gaweł, dr Sylwia Opozda-Suder, dr Julia Łosiak-Pilch, dr Barbara Ostafińska-Molik, Grzegorz Humenny, Tajemnica tajemnic, czyli o gotowości do ujawniania tajemnic w relacjach rówieśniczych przez uczniów na progu wczesnej adolescencji
 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, Planowanie, realizacja i ewaluacja procesu dydaktycznego ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji

10.30–11.00 Przerwa na kawę

11.00–12.30 Obrady w sekcjach: C. Przedmioty humanistyczne

Prowadzenie: dr Krzysztof Jurek

 • Bożena Barańska, Żeby się chciało chcieć, czyli o trudach oswajania tekstów na lekcjach języka polskiego
 • Maria Michlowicz, O wybranych wymiarach egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej
 • Beata Ciesielka-Piątek, Stowarzyszenie Polonistów jako łącznik między OKE a środowiskiem nauczycielskim
 • Ewa Sitko, Indywidualizacja – wymaganie i wyzwanie. Co każdy nauczyciel o uczniu wiedzieć powinien
 • dr Henryk Palkij, Rozwój form egzaminowania z historii i wiedzy o społeczeństwie w świetle nowego systemu szkolnego
 • dr Teresa Weiner, Szkoła otwarta na ucznia

11.00–12.30 Obrady w sekcjach:  D. Przedmioty ścisłe 

Prowadzenie: Urszula Poziomek

 • dr Bartosz Kondratek,Wykorzystanie modelowania IRT do statystycznej kontroli niereprezentatywności próby badawczej przy wyznaczaniu właściwości psychometrycznych zadań egzaminacyjnych
 • Małgorzata Iwanowska, Beata Wąsowska-Narojczyk,Kształtowanie kompetencji miękkich na lekcjach matematyki w szkole podstawowej
 • Urszula Mazur, Karolina Kołodziej,Diagnoza umiejętności rozwiązywania zadań z kontekstem praktycznym po egzaminie ósmoklasisty
 • Elżbieta Tyralska-Wojtycza,18 lat egzaminu gimnazjalnego. Coś się kończy, coś się zaczyna – z doświadczeń własnych
 • Magdalena Urbaś, Diagnostyczna rola konkursu – wojewódzki konkurs przedmiotowy z biologii

12.30 Podsumowanie konferencji

 • Przewodniczący Komitetu Naukowego – prof. dr hab. Bolesław Niemierko
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Lech Gawryłow
 • Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej – dr Henryk Szaleniec

13.00–14.00 ObiadHONOROWY PATRONAT SPRAWUJĄ
DARIUSZ PIONTKOWSKI MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
JAROSŁAW GOWIN MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
PROF. DR HAB. KAZIMIERZ KAROLCZAK REKTOR UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
JACEK MAJCHROWSKI PREZYDENT M. KRAKOWA PARTNERSTWO MIASTA KRAKOWA


PATRONI MEDIALNI
„HEJNAŁ OŚWIATOWY” MIESIĘCZNIK MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„CHARAKTERY” MIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY
„DYREKTOR SZKOŁY” MIESIĘCZNIK KIEROWNICZEJ KADRY OŚWIATOWEJ


KOMITET NAUKOWY
prof. dr hab. Bolesław Niemierko, przewodniczący SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Sopocie
prof. dr hab. Jarosław Górniak Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Anna Gaweł, prof. UJ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
dr hab. Andrzej Betlej Muzeum Narodowe w Krakowie
dr Marcin Smolik Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
dr hab. Leszek Korporowicz Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Paweł Grygiel Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Maria Groenwald, prof. UG Uniwersytet Gdański, ZG PTDE
dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ZG PTDE
dr Henryk Szaleniec ZG PTDE
Wojciech Małecki ZG PTDE
Marek Legutko ZG PTDE
Grażyna Gawryłow PTDE
dr Maria Krystyna Szmigel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, ZG PTDE
Joanna Peter Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, ZG PTDE


KOMITET ORGANIZACYJNY
Lech Gawryłow – przewodniczący Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. Adam Brincken Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Marzena Sula Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Małgorzata Dutka-Mucha MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
Daria Grodzka "Hejnał Oświatowy" Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
dr Maria Krystyna Szmigel Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, ZG PTDE
Monika Brzezicka Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Joanna Peter Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, ZG PTDE
Ewa Klimczyk Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Marta Michalewska Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Foto: Henryk Szaleniec

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 17 września 2019, 21:09