OTWARTE Czasopisma placówek doskonalenia nauczycieli:

Placówki Doskonalenia Nauczycieli wykorzystują swoje periodyki do przekazania informacji o wynikach badań edukacyjnych.Teksty z tych periodyków warto zebrać w repozytorium, do którego mogą sięgać nauczyciele szukający wsparcia w rozwoju swoich kompetencji.

Trendy Częstochowski Biuletyn Oświatowy Dialog Edukacyjny Forum Nauczycieli Edukacja Pomorska CENne praktyki Nauczycielska Edukacja UczMy Dobre Praktyki Hejnał Oświatowy Uczyć lepiej Meritum Kwartalnik Edukacyjny Nauczyciel i Szkoła Kwartalnik .edu N@uczyciel Refleksje Kajet Biuletyn Pilskiej Oświaty Informator Oświatowy Problemy Oświaty i Wychowania Inspiracje Oblicza
Linki:
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 1 grudnia 2022, 10:37