XIX KDE - POLSKA EDUKACJA W ŚWIETLE DIAGNOZ PROWADZONYCH Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW BADAWCZYCH

REFERATY PLENARNE

REFERATY W SEKCJACH

A. SEKCJA STATYSTYCZNO-POMIAROWA

B. SEKCJA DIAGNOZ OBSERWACYJNYCH C. SEKCJA EWALUACYJNA

D. SEKCJA HUMANISTYCZNA

E. SEKCJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

F. SEKCJA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 luty 2017, 12:31