XVI KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ OCENIANIA SZKOLNEGO

TORUŃ 2010
2010_16

A. SPOŁECZNE TŁO OCENIANIA SZKOLNEGO

B. TEORIA OCENIANIA SZKOLNEGO

C. SKŁADNIKI SUKCESU EDUKACYJNEGO

I. OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

II. NA TROPACH OCENIANIA ORIENTUJĄCEGO

III. OCENIANIE SUMUJĄCE

IV. EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA

V. PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

VI. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

VII. MATEMATYKA

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 czerwiec 2017, 20:58