XXVIII KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ – DIAGNOZOWANIE KSZTAŁCENIA

W EDUKACJI STACJONARNEJ I ZDALNEJ

KRAKÓW 2022

XXVII KDE

DIAGNOZOWANIE KSZTAŁCENIA W EDUKACJI STACJONARNEJ I ZDALNEJ

  • Dane bibliograficzne
  • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel –  Przedmowa
SESJA I. Przezwyciężanie pandemii w edukacji 

SESJA II. Społeczna rola diagnostyki edukacyjnej

SESJA III. Awans technologiczny diagnostyki edukacyjnej

  SESJA A.  Zadania diagnostyczne edukacji w pandemii

 SEkcja b. Nowe horyzonty pomiarowe w diagnostyce

 SEkcja c. Badania stosowane na start, czyli współpraca Wydziału Pedagogicznego UW ze środowiskiem  edukacyjnym Ostrołęki (część I)

 SEkcja d. Postępy diagnostyki przedszkolnej i różnicowej

 SEKCJA E.  PRZYJAZNE PRZEDMIOTY ŚCISŁE

SEKCJA F.  BADANIA STOSOWANE NA START, CZYLI WSPÓŁPRACA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO UW ZE ŚRODOWISKIEM  EDUKACYJNYM OSTROŁĘKI (CZĘŚĆ II)

WARSZTATY, PANELE DYSKUSYJNE, POSTER

Ostatnia modyfikacja: środa, 30 listopada 2022, 14:07