logo ptde29kde

XXIX KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

komunikat nr 1 - plik PDF

Komunikat nr 1. 

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w XXIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej (KDE) zatytułowanej Diagnostyka edukacyjna oceniania szkolnego i akademickiego”.

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 września 2023 roku w formie stacjonarnej w siedzibie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22.
 2. Konferencja jest adresowana do trzech grup uczestników: 
   • (A) badacze, diagnostycy edukacyjni, pracownicy systemu egzaminacyjnego,
   • (B) nauczyciele i doradcy przedmiotowi, pracownicy doskonalenia zawodowego, 
   • (C) dyrektorzy szkół, samorządowcy.
    Obok wykładów wprowadzających do tematyki konferencji będą zajęcia dedykowane dla tych grup.
 3. Organizatorami XXIX Konferencji są: 
   • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 
   • Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, 
   • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi. 
  Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest prof. dr hab. Bolesław Niemierko z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji jest dr Jacek Stańdo, prof. PŁ.
 4. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wygłoszenia przygotowanego wystąpienia (do czego zachęcamy) inspirowanego tematyką zaproponowaną przez organizatorów lub innego z zakresu diagnostyki edukacyjnej (www.ptde.org)  
 5. Podobnie, jak w latach ubiegłych, XXIX KDE towarzyszyć będzie recenzowana publikacja konferencyjna, którą uczestnicy konferencji otrzymują w dniu inauguracji konferencji.
 6. Prosimy o nadesłanie przygotowanych tekstów wraz z krótkim streszczeniem i wskazaniem grupy uczestników, do której ten tekst jest dedykowany. Można wskazać więcej niż jedną grupę. Prosimy też o przysłanie swojego zdjęcia wraz z krótką notką biograficzną. Przesłane informacje chcielibyśmy umieścić na stronie www XXIX KDE.
 7. Autorów tekstów prosimy o zapoznanie się z krótką informacją: Przygotowanie tekstu do publikacji w tomie konferencyjnym (pdf). Prosimy o nadesłanie przygotowanych tekstów  najpóźniej do 10 lipca 2023 roku na adres m.k.szmigel@gmail.com
 8. Polecamy linki do przykładów tekstów powiązanych z tematyką konferencji, które będzie można znaleźć na stronie konferencyjnego padletu.
 9. Oczekujemy na państwa zgłoszenia od 15 marca do wyczerpania miejsc. Liczymy na obecność około 300 osób. Elektroniczny formularz będzie czynny na stronie konferencji. Osoby, które wypełnią formularz elektroniczny, będą otrzymywać kolejne informacje na indywidualne adresy mailowe.
 10. Siedziba Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej znajduje się Krakowie pod adresem: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków. Adres do korespondencji z Zarządem Głównym PTDE to ptde@ptde.org 
 11. Informację o koszcie udziału w konferencji podamy w terminie późniejszym (zabiegamy o sponsorów)

komunikat nr 1 - plik PDF

komunikat nr 1 - plik PDF

wydział ptde29kde


DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA OCENIANIA SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO
Zagadnienia:
 1. Udział diagnostyki edukacyjnej w rozwoju koncepcji oceniania szkolnego,
 2. ocenianie kształtujące w strategiach nauczycieli szkolnych I akademickich,
 3. Znaczenia nadawane ocenianiu przez uczniów i studentów oraz ich nauczycieli,
 4. Inne tematy z dziedziny diagnostyki edukacyjnej.

Archiwalna strona XXVIII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej https://konferencja-ptde.org/pl/main

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 marca 2023, 09:02