Teksty z zakresu diagnostyki edukacyjnej w bazie PTDE (1993-2022)

logo PTDEProsimy o korzystanie z wyszukiwania zaawansowanego. Lista znalezionych publikacji jest poniżej. Doradzamy otwieranie pdf w przeglądarce internetowej.


        
 

logo PTDE Wyszukiwanie publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej z lat 1993-2022.

Autor/Autorzy:
Tytuł:
Źródło:

logo PTDE Lista publikacji z zakresu diagnostyki edukacyjnej. Kliknij [pdf], by otworzyć tekst  przeglądarce internetowej.

 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel : Przedmowa (XXVIII KDE) [pdf]
 • Maciej Jakubowski, Tomasz Gajderowicz: Straty edukacyjne i gospodarcze związane z zamknięciem szkół w pandemii [pdf]
 • Jerzy Lackowski: Zdalne nauczanie w polskich szkołach – uwagi i refleksje [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel: Wpływ pandemii na przebieg i organizację Olimpiady Geograficznej w latach 2020–2022 [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Diagnostyka edukacyjna dla demokracji [pdf]
 • Maria Groenwald: O decyzjach podejmowanych podczas badań.. Z warsztatu badacza jakościowego [pdf]
 • Franciszek Wyrwa, Michał Wyrwa: Twardy reset – edukacja po pandemii [pdf]
 • Elżbieta Mariola Jasińska, Marek Jasiński, Łukasz Marek Jasiński, Michał Marek Jasiński, Laura Katarzyna Jasińska: Podniesienie efektywności diagnozowania kształcenia w szkolnictwie wyższym i średnim z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dla edukacji stacjonarnej i zdalnej, w okresie pre- i postcovidowym [pdf]
 • Inga Bator: Nowe rozwiązania informatyczne w służbie systemu egzaminowania – EGON [pdf]
 • Grzegorz Humenny: Zmiany w modelu wyliczania wskaźników edukacyjnej wartości dodanej od 2023 roku [pdf]
 • Kinga Kusiak-Witek : Zaburzenia emocjonalne u dzieci podczas pandemii [pdf]
 • Adam Balicki : Egzaminowanie i sprawdzanie wiedzy uczniów w warunkach pandemii – wybrane zagadnienia prawne i praktyczne [pdf]
 • Krzysztof Staszkiewicz: Diagnozowanie osiągnięć uczniów w przedmiotach ścisłych podczas nauczania w warunkach pandemii. Raport z badania przeprowadzonego na lekcjach fizyki w liceach ogólnokształcących [pdf]
 • Maria Michlowicz, Anna Gruntkowska: Po pandemii – w poszukiwaniu sukcesu dydaktycznego [pdf]
 • Gabriela Olszowska: Ocenianie. Nieodrobiona lekcja w szkole, czyli co w prawie piszczy [pdf]
 • Danuta Piróg, Agnieszka Świętek: Diagnozowanie poziomu umiejętności myślenia przestrzennego. Przegląd stanu badań i egzemplifikacja narzędzi [pdf]
 • Magdalena Pokropek: Myślenie krytyczne w środowisku nowych mediów – przegląd wybranych pojęć i koncepcji [pdf]
 • Anna Mitura: Zmiana zasad oceniania na egzaminie maturalnym z geografii w 2021 r. i ich wpływ na wyniki wybranych zadań [pdf]
 • Agnieszka M. Sendur: Matura z języka obcego – podróż przez sześć dekad [pdf]
 • Olga Wysłowska, Magdalena Krakowiak: Prawa dzieci do partycypacji w kontekście przedszkolnym – pierwsze wyniki badań obserwacyjnych i kwestionariuszowych realizowanych w Polsce w ramach projektu PARTICIPA [pdf]
 • Aleksandra Jasińska-Maciążek, Maja Gajda, Paweł Grygiel, Roman Dolata : Kompetencje społeczne ostrołęckich ósmoklasistów i ich znaczenie dla relacji rówieśniczych –przypadek szkół publicznych w Ostrołęce [pdf]
 • Joanna Stelmach: Zdalne nauczanie w ostrołęckich szkołach podstawowych [pdf]
 • Joanna Góźdź: Próby Gotowości Szkolnej (PGS) – wersja eksperymentalna [pdf]
 • Zuzanna Sury, Jakub Kołodziejczyk, Katarzyna Smoter: Dyrektorzy i dyrektorki polskich przedszkoli wobec ewaluacji zewnętrznej realizowanej jako obowiązkowe badanie placówek oświatowych między 2009 a 2021 rokiem [pdf]
 • Krystyna Dynowska-Chmielewska: Uczeń zdolny – w poszukiwaniu modelu diagnozy. Z doświadczeń Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli [pdf]
 • Jerzy Paczkowski: Edukacja przestrzenna w nauczaniu matematyki. Diagnoza umiejętności uczniów na podstawie egzaminów zewnętrznych [pdf]
 • Beata Wąsowska-Narojczyk: Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów w dobie koronawirusa. Raport z trzech lat diagnozy w ramach realizacji projektu „Połowa drogi…” [pdf]
 • Jacek Stańdo: Analiza statystyczna testu online ze względu na czas i liczbę powrotów do rozwiązań zadań [pdf]
 • Małgorzata Krzeczkowska, Mirosława Przeworowska-Kawala: To prostsze niż Ci się wydaje – edukacja pozaformalna [pdf]
 • Paulina Marchlik, Kamila Wichrowska, Aleksandra Jasińska-Maciążek: Efektywność nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej – przypadek szkół publicznych w Ostrołęce [pdf]
 • Roman Dolata, Marek Smulczyk: Analiza zjawiska academic resilience w ostrołęckich szkołach podstawowych [pdf]
 • Magdalena Pokropek: Nadużywanie Internetu przez uczniów w Ostrołęce [pdf]
 • Monika Jakubowska-Mirek, Ewa Stożek: Pewność wyboru odpowiedzi w zadaniach zamkniętych [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel, Joanna Peter : Wykorzystanie wyników egzaminów do analiz osiągnięć uczniów i akademickich prac badawczych (warsztaty) [pdf]
 • Izabela Suckiel: Wykorzystanie diagnozy edukacyjnej w nadzorze pedagogicznym. Możliwości i ograniczenia (warsztaty) [pdf]
 • Marek Legutko, Franciszek Wyrwa: Edukacja po pandemii (panel dyskusyjny) [pdf]
 • Jerzy Matwijko: Gdzie szukać informacji o egzaminie maturalnym w nowej formule 2023? (panel dyskusyjny) [pdf]
 • Elżbieta Korzeniak, Małgorzata Krzeczkowska: Wiedza, umiejętności i kompetencje ucznia – rola obozów naukowych w edukacji (poster) [pdf]
 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel: Przedmowa (XXVII KDE) [pdf]
 • Bolesław Niemierko: Blaski i cienie metody kwestionariuszowej. Efekt edukacyjny diagnozowania [pdf]
 • Maria Groenwald: Bricolage – wsparcie nauczyciela w diagnozowaniu i kształceniu zdalnym [pdf]
 • Franciszek Wyrwa, Michał Wyrwa: Edukacja w kryzysie? I co dalej? [pdf]
 • Wanda Kamińska: Potencjalność rozwojowa kształcenia zdalnego na poziomie akademickim [pdf]
 • Beata Udzik: Personalizacja procesu kształcenia przyszłych nauczycieli języka polskiego [pdf]
 • Mario Piacentini: Innovating large-scale assessments – what have we learnt from PISA innovative domains and how can we move forward? [pdf]
 • Piotr Mikiewicz: Ocenianie jako element kultury szkolnej – refleksje w kontekście edukacji zdalnej [pdf]
 • Anna Perkowska-Klejman, Anna Górka-Strzałkowska: Konstruktywistyczne środowisko uczenia się – próba diagnozy [pdf]
 • Katarzyna Szostakowska: Kształcenie kadry kierowniczej dla placówek oświatowych – dobre i słabe strony [pdf]
 • Agnieszka Franczyk: Ocena osiągnięć edukacyjnych studentek pedagogiki podczas realizacji zgamifikowanego kursu z psychologii społecznej [pdf]
 • Roman Dolata: Wprowadzenie, czyli o współpracy władz i środowiska edukacyjnego Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego [pdf]
 • Marek Smulczyk: Polityka oparta na faktach – koncepcja, przykłady [pdf]
 • Joanna Stelmach: Zdalne nauczanie w opiniach rodziców ósmoklasistów [pdf]
 • Aleksandra Jasińska-Maciążek: Zdalna diagnoza funkcjonowania społecznego uczniów – wykorzystanie systemu pomiarowego Diagmatic do badań internetowych [pdf]
 • Roman Dolata: Podobni czy różnorodni, czyli jak dzielić uczniów na oddziały klasowe? [pdf]
 • Justyna Pałczyńska-Janiak: Zdalne kształcenie kompetencji nauczycieli edukacji początkowej w zakresie nauczania elementów programowania [pdf]
 • Marek Robel : System Diagnoz Psychoedukacyjnych DIAGMATIC – nowy element warsztatu diagnosty oraz badacza [pdf]
 • Joanna Sikora, Artur Pokropek: Optymizm czy pragmatyzm? Kapitał językowy, orientacja naukowa i plany zawodowe nastoletnich imigrantów [pdf]
 • Beata Prościak, Halina Samko, Marcin Prościak: Rozwiązania w zakresie koncepcji nauczania języka polskiego w dobie pandemii i po pandemii [pdf]
 • Jacek Stańdo: Klasyfikacja efektów uczenia się w dziedzinie poznawczej z zastosowaniem logiki rozmytej [pdf]
 • Małgorzata Iwanowska, Beata Wąsowska-Narojczyk: Jakie umiejętności matematyczne są trudniejsze do kształcenia w czasie nauczania zdalnego niż w czasie nauczania stacjonarnego? [pdf]
 • Ewa Duda, Aleksandra Ciężka: Efektywność edukacji matematycznej dorosłych w dobie pandemii na podstawie wyników egzaminu maturalnego [pdf]
 • Danuta Piróg, Agnieszka Świętek: Autorefleksja w diagnostyce edukacyjnej – cele, narzędzia, efekty [pdf]
 • Teresa Wejner-Jaworska: Szkoła na miarę ucznia z dysleksją [pdf]
 • Urszula Poziomek: Dlaczego zadania maturalne z metodyki badań biologicznych są trudne dla zdających? [pdf]
 • Anna Kreft, Jerzy Paczkowski: Obserwacje, doświadczenia w edukacji zdalnej na lekcjach przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej [pdf]
 • Monika Brzostowicz, Aleksander Kolman, Aleksandra Leśniewicz, Marcin Reciak, Małgorzata Krzeczkowska: Rzeczowo, konkretnie i jednoznacznie – studenckie zadania z chemii [pdf]
 • Inga Bator: Matura z biologii w cieniu pandemii [pdf]
 • Anna Mitura: Zdalne nauczanie a egzamin maturalny z geografii w województwie mazowieckim [pdf]
 • Magdalena Urbaś: Osiągnięcia uczestników wojewódzkiego konkursu biologicznego w roku szkolnym 2020/2021 [pdf]
 • Teresa Wejner-Jaworska : Jak radzą sobie w życiu osoby dorosłe z dysleksją? [pdf]
 • Artur Pokropek: Thematic Sesion: Improving measurement of self-report data by accounting for response styles [pdf]
 • Artur Pokropek: Recent developments in Response Styles Modeling [pdf]
 • Tomasz Żółtak: Examining Response Styles in Survey Data [pdf]
 • Lale Khorramdel: Anchoring Vignettes as Covariates in the IRT Modeling of Response Styles [pdf]
 • Marek Muszyński: Survey fatigue and data quality: reliability, validity, careless responding and response styles [pdf]
 • Marek Muszyński: Survey fatigue and data quality: reliability, validity, careless responding and response styles [pdf]
 • Anna Odrowąż-Coates, Anna Perkowska-Klejman: Refleksyjne osądzanie wśród europejskich studentów – uczestników programu Erasmus [pdf]
 • Maria Krystyna Szmigel, Henryk Szaleniec: Tranzycja od gimnazjum do liceum. Opinie dyrektorów szkół przekształconych z gimnazjów w licea ogólnokształcące [pdf]
 • Grzegorz Humenny: Uzyskiwanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – analiza ilościowa [pdf]
 • Małgorzata Kuźniak-Stankowska: Zintegrowanie danych oświatowych w Krajowym Systemie Danych Oświatowych (KSDO) [pdf]
 • Marcin Szostakowski: Wpływ pandemii na szkolnictwo zawodowe w zawodzie kucharz i technik żywienia w Zespole Szkół Zawodowych im. ppr. Emilii Gierczak w Górze Kalwarii [pdf]
 • Katarzyna Kochan : Studenci w czasach pandemii – rzeczywistość, problemy, nowe wyzwania [pdf]
 • Bolesław Niemierko, Maria Krystyna Szmigel: Przedmowa - wydawnictwo XXVI KDE [pdf]
 • Krzysztof Konarzewski: Czy popularność technikum jest zasłużona? [pdf]
 • Ewa Wysocka: Baterie Kwestionariuszy Motywacji (B-KMiA) i Funkcjonowania Społecznego (B-KFS) – założenia teoretyczne i zastosowanie w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym [pdf]
 • Tomasz Żółtak: Wyniki IRT w zasięgu każdego diagnosty. Nowe możliwości obliczania i prezentacji wyników diagnozy w testach przeprowadzanych z wykorzystaniem tabletów i komputerów [pdf]
 • Aleksandra Jasińska-Maciążek, Roman Dolata: Przedstawienie projektu współpracy szkół i władz miasta Ostrołęki z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego [pdf]
 • Aleksandra Jasińska-Maciążek: Pozaszkolna pomoc w nauce – powszechność, uwarunkowania i konsekwencje w lokalnym systemie oświatowym [pdf]
 • Joanna Stelmach, Aleksandra Jasińska-Maciążek: Zmiany środowiska edukacyjnego uczniów: uwarunkowania i konsekwencje [pdf]
 • Roman Dolata: Szkoła publiczna wobec problemu spójności społecznej [pdf]
 • Sylwia Derda: Czy warto stosować nowoczesne technologie w nauczaniu historii? [pdf]
 • Piotr Podemski, Sylwia Derda: Rozprawa historyków z rozprawką? Spór o wymagania i ocenę uczniów zdolnych na przykładzie Mazowieckiego Konkursu Historycznego [pdf]
 • Maria Michlowicz: Szkolenie na odległość [pdf]
 • Robert Zakrzewski, Magdalena Pawlak: Wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z chemii reprezentowane w arkuszach maturalnych z chemii w latach 2015–2020 [pdf]
 • Inga Bator: Analiza konstrukcji arkuszy maturalnych z przedmiotów przyrodniczych w nowej formule od 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem biologii [pdf]
 • Urszula Poziomek: Czy jakość oceniania prac egzaminacyjnych z biologii zależy tylko od przygotowania egzaminatorów? [pdf]
 • Takao Ishikawa: Zmiany w Olimpiadzie Biologicznej i ich wpływ na osiągnięcia polskich uczniów na arenie międzynarodowej [pdf]
 • Izabella Kaiser: Pierwsze niepowodzenia edukacyjne, czyli matematyczne trudności dzieci w wieku przedszkolnym – komunikat z badań [pdf]
 • Małgorzata Iwanowska, Beata Wąsowska-Narojczyk: Zdalne nauczanie matematyki w dobie koronawirusa. Raport z dwóch pierwszych miesięcy nauczania zdalnego w województwie mazowieckim [pdf]
 • Jerzy Paczkowski: Kreatywność uczniów - na przykładzie zadań matematycznych Pomorskiej Ligi Zadaniowej „Zdolni z Pomorza” [pdf]

logo PTDE Baza tekstów z zakresu diagnostyki edukacyjnej z lat 1993-2022.  Prosimy o zgłaszanie dodatkowych tekstów