Strona XXVII konferencji diagnostyki edukacyjnej 
Komunikat organizacyjny XXVII KDE nr 1
Komunikat organizacyjny XXVII KDE nr 2
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Tematyka XXVII MIĘDZYNARODOWEJ Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej
(18-20 XI 2021 ONLINE)

ZDALNA I BEZPOŚREDNIA DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA

I. Uczeń z bliska i z dala

 1. Komunikacja w sieci – nauczyciel, uczeń, rodzic
 2. Swoistość zdalnego uczenia się z wykorzystaniem komputera i smartfonu
 3. Wpływ pandemii na nierówności edukacyjne
 4. Kształcenie zdalne w wyższych uczelniach
 5. Problemy etyczne kształcenia zdalnego
 6. Emocjonalne, społeczne i ekonomiczne skutki odosobnienia uczniów w pandemii

II. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć w wirtualnej klasie

 1. Przydatność tradycyjnych form i narzędzi sprawdzania w kształceniu zdalnym
 2. Poznawanie uczniów w sieci przez dialog i wspólne rozwiązywanie problemów
 3. Diagnozowanie umiejętności i kompetencji społecznych uczniów w kształceniu zdalnym
 4. Nowe modele oceniania osiągnięć uczniów – strategie, metodyka, narzędzia, efektywność

III. Systemy kształcenia szkolnego po pandemii

 1. Przemiany edukacji na świecie w dobie pandemii
 2. Tymczasowe i trwałe zmiany organizacji uczenia się dokonane w pandemii
 3. Jak wykorzystać w edukacji efekty rewolucji cyfrowej wymuszonej przez pandemię?
 4. Ocenianie osiągnięć uczniów w polskim systemie kształcenia po pandemii

IV. Inne tematy z zakresu diagnostyki edukacyjnej

STRONA XXVII KONFERENCJI DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXVII KDE NR 1
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXVII KDE NR 2

Materiały z XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Rola Społeczna Diagnostyki Edukacyjnej

XXVI KDE

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 26 październik 2021, 07:54