komunikat nr 2
Komunikat organizacyjny nr 2

 Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej i Komitet Organizacyjny XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej podjęły decyzję o zmianie formy i terminu Konferencji.

  1. Konferencja odbędzie się w dniach 19 i 20 listopada 2020 roku i zostanie przeprowadzona online. Możliwe jest przedłużenie Konferencji lub udostępnienie materiałów uczestnikom jeszcze 21 listopada (sobota).
  2. Ponieważ zmienia się organizacyjna forma Konferencji, koszt uczestnictwa w niej został zmniejszony do 150 zł.
  3. Chcemy zapewnić Państwu wysoki standard konferencji online, umożliwiający najwygodniejsze dla Państwa warunki przedstawienia wykładów, doniesień badawczych, komunikatów i towarzyszących im dyskusji. Dlatego też kompleksową obsługę online naszej Konferencji powierzamy wyspecjalizowanej firmie, z którą od lat współpracujemy.
  4. Tematyka Konferencji nie ulega zmianie, a jej szczegółowy program, tak jak w poprzednich KDE, jest uzależniony od tematyki artykułów lub abstraktów nadesłanych przez uczestników. Zależy nam bardzo na wystąpieniach, które w sposób istotny będą poszerzać wiedzę na temat prowadzonych badań w Polsce i na świecie. Liczymy także na wymianę doświadczeń oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia zajęć zdalnych i diagnozy ich skuteczności.
  5. W związku ze zmianą terminu Konferencji prosimy o nadesłanie tekstów do 10 września 2020 roku.
  6. Zgłoszenia na konferencję prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.ptde.org.
  7. Zgłoszenia będą przyjmowane  do 19 października 2020 r. Osoby, które wypełnią formularz elektroniczny wcześniej, otrzymają kolejne informacje na indywidualne adresy e-mail. Po dokonaniu zgłoszenia na Konferencję prosimy przesłać opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł na konto: POLSKIE TOWARZYSTWO DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ, os. Szkolne 37, 31–978 Kraków; 58 1020 2906 0000 1702 0089 0038. Wszystkie osoby, które wypełnią dane w zgłoszeniu konferencyjnym, otrzymają rachunek za opłatę konferencyjną. Rachunki będą wystawiane sukcesywnie po wpłynięciu środków na konto PTDE i zostaną wysłane na podany w formularzu adres (prywatny lub instytucji).
  8. Siedziba Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej znajduje się Krakowie pod adresem: os. Szkolne 37, 31–978 Kraków (ptde@ptde.org).
  9. Informacji w sprawach organizacyjnych dotyczących Konferencji udziela sekretariat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie nr tel.: 12 68 32 101, 12 68 32 102. W Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie informacji udziela Ragna Ślęzakowska, nr tel. 22 457 03 37. Informacji o zgłoszeniach i opłacie konferencyjnej udziela Jerzy Matwijko, nr tel. 12 68 32 147.

 

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 lipiec 2020, 17:46