X KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA. STANDARDY WYMAGAŃ I NORMY TESTOWE W DIAGNOSTYCE EDUKACYJNEJ

KRAKÓW 2004

2004


METODOLOGIA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ


W STRONĘ UCZNIA

STANDARDY I SKALE

OCENIANIE I KOMUNIKOWANIE OCENY

PRACOWNIA METODY EKWICENTYLOWEJ

Ostatnia modyfikacja: Tuesday, 20 June 2017, 02:06 AM