TEKSTY KONFERENCYJNE

POLECAMY

Twórczość fundamentem rozwoju - inspiracje z dorobku XXII Konferencji


logo

Baza tekstów opublikowanych w wydawnictwach Krajowych Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

2016

Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli


Kraków 2016
2015

Zastosowania diagnozy edukacyjnej


Bydgoszcz 2015
2014

Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania


Gdańsk 2014
2013

Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych


Gniezno 2013
2012

Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne


Wrocław 2012
2011

Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy


Kraków 2011
2010

Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego


Toruń 2010
2009

Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej


Kielce 2009
2008

Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli


Opole 2008
2007

Uczenie się i egzamin w oczach uczniów


Łomża 2007
2006

O wyższą jakość egzaminów szkolnych


Lublin 2006
2005

Jak praktycznie wykorzystać pomiar dydaktyczny w oświacie


Warszawa 2005
2005

Holistyczne i analityczne metody diagnostyki edukacyjnej


Gdańsk 2005
2005

Diagnostyka edukacyjna. Niemierkowskie spotkania i inspiracje


Gdańsk 2005
2004

Diagnostyka edukacyjna. Teoria i praktyka


Kraków 2004
2004

Diagnostyka edukacyjna. Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyce edukacyjnej


Kraków 2004
2003

Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych


Łódź 2003
2002

Dwa rodzaje oceniania szkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne a jakość pracy szkoły


Katowice 2002
2001

Teoria i praktyka oceniania zewnętrznego


Kraków 2001
2001

Dawne i nowe formy egzaminowania


Wrocław 2001
1999

Diagnoza edukacyjna


Legnica 1999
1998

Perspektywy diagnostyki
edukacyjnej


Gdańsk 1998
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 marzec 2017, 13:14