XVII KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - EWALUACJA W EDUKACJI. KONCEPCJE, METODY, PERSPEKTYWY

KRAKÓW 2011

2011_17


I. ZNACZENIE EWALUACJI

prof. dr hab. Leszek Korporowicz, Zmienne Losy polskiej ewaluacji. Pomiędzy nadzieją, animacją i konfuzją
prof. dr hab. Henryk Mizerek, Tam, gdzie kończą się zaklęcia, a zaczyna ewaluacja

dr Henryk Szaleniec, Wyniki egzaminu a ewaluacja zewnętrzna szkoły

II. ROZWÓJ UCZNIA

prof. dr hab. Roman Dolata, dr Maciej Jakubowski, dr Artur Pokropek, Nowe spojrzenie na pozycję Polski w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów
prof. zw. dr hab. Bolesław Niemierko, prof. dr hab. Stanisław Walukiewicz, Jak mierzyć kapitał ludzki? Ewaluacyjne perspektywy operacjonalizacji pojęć ekonomicznych

III. BLISKO I DALEKO

Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., RNDr. Martin Malčík Ph.D., RNDr. Radek Krpec, Ph.D., Přidaná hodnota vzdělávání a odpovědnost učitelů a škol
Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., RNDr. Martin Malčík, Ph.D., RNDr.
Radek Krpec, Ph.D., Edukacyjna wartość dodana a odpowiedzialność nauczycieli i szkół
dr Maria Krystyna Szmigel, Portal internetowy My School, źródłem informacji o jakości nauczania w australijskich szkołach

A. HORYZONTY EWALUACJI W EDUKACJI

Klemens Stróżyński, Ewaluacja jako wykonywanie zadania
Ewa Kędracka, Od CQAF przez EQARF po EQAVET. Ewaluacja w służbie zapewniania jakości w europejskim kształceniu zawodowym
Alina Król, Ewaluacja zewnętrzna szkół w Niemczech na przykładzie landów Rheinland-Pfalz i Baden-Württemberg
Daria Sikorska, Stosowanie ewaluacji w praktyce pedagogicznej na przykładzie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu chojnickiego
dr Agnieszka Barbara Muzyk, Wykorzystanie wyników z egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w ewaluacji
Maciej Szałaj, Ewaluacji oświaty w perspektywie polskich wyzwań rozwojowych
Małgorzata Boba, Maria Michlowicz, Wybrane aspekty ewaluacji w szkoleniu na odległość
Anna Gocłowska, W jakim stopniu użyteczność ewaluacji zależy od ewaluatora? Dwa lata doświadczeń
dr Marta Czeropska, Ewaluacja w edukacji – oczekiwania i poziom ich spełnienia
Elżbieta Jasińska, Marek Jasiński, Anna Lerka, Ewaluacja innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych na przykładzie „Monolitu geometryczno-zadaniowego”
dr Ewa Stożek, Edukacyjna wartość dodana (EWD) jako wskaźnik ewaluacyjny w projektach edukacyjnych

B. EWALUACJA A KIEROWANIE SZKOŁĄ

dr Roman Dorczak, Co wiemy o kulturze organizacyjnej szkół biorących udział w projekcie reformy nadzoru pedagogicznego?
Izabela Suckiel, Ewaluacja wewnętrzna w szkole, czyli „róbcie, jak czujecie”
dr Teresa Wejner, Co wynika z ewaluacji – kontekstualność a stratyfikacja społeczna
dr Sylwia Jaskuła, Ewaluacja versus akredytacja – dwa światy w jednej przestrzeni
dr Urszula Opłocka, Kulturowe wytwarzanie znaczeń – ocenianie bieżące między teorią a praktyką
dr Hanna Marek, Wyniki egzaminów jako element ewaluacji pracy szkoły
dr Joanna Kołodziejczyk, Ewaluacja zewnętrzna szkół i placówek edukacyjnych w oczach nauczycieli i dyrektorów
dr Lilia Hrynewycz, Podstawowe zasady budowy systemu monitorowania jakości edukacji
Elżbieta Ostaficzuk, Alina Komorowska, Ewaluacja opisowa osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych z matematyki i z języka polskiego
Karolina Kołodziej, Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procesie ewaluacji szkoły
dr Grzegorz Mazurkiewicz, Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Model i system wartości
Artur Dzigański, O miejscu diagnozy edukacyjnej w nowym nadzorze pedagogicznym

C. DIAGNOSTYCZNE OBLICZA HUMANISTYKI

dr Kornelia Rybicka, Interpretacja szklannych skrzydeł Adama Mickiewicza w szkolnej ewaluacji
Elżbieta Modrzewska, Hanna Wylężek, Czy gimnazjaliści rzeczywiście coraz gorzej piszą? Obserwacje na podstawie analizy prac egzaminacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego w latach 2009 i 2011
dr Beata Udzik, Umiejętności nadawczo-odbiorcze gimnazjalistów w świetle ewaluacji formatywnej Mariola Gurgul, Skutki wprowadzenia określeń poziomów biegłości językowej od A1 do C2 z perspektywy lektora języka niemieckiego
Teresa Bulska-Leśniak, Wyrównać. Utrwalić. Rozwinąć. O sukcesach i porażkach gimnazjalistów na podstawie diagnoz ODE z języka polskiego
dr Urszula Opłocka, Ewaluacja pracy nauczyciela a ocenianie kształtujące
Adam Brożek, prof. dr hab. Krzysztof Biedrzycki, dr Witold Bobiński, dr Joanna Dobkowska, Szkoła samodzielnego myślenia. Koncepcja badania umiejętności czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstu oraz tworzenia tekstu argumentacyjnego
Teresa Bulska-Leśniak, Diagnozy dla Julki i Krzysia
Jolanta Kamińska, Ewaluacja osiągnięć uczniów w zakresie skutecznej komunikacji ustnej na lekcji języka obcego w gimnazjum
dr Henryk Palkij, Rozwój form egzaminowania z historii w perspektywie nowej szkoły średniej – ewaluacja po dziesięciu latach
Barbara Andrzejewska, dr Barbara Freier-Pniok, Ewaluacja arkuszy maturalnych z wiedzy o społeczeństwie i historii w zewnętrznym systemie oceniania

D. POMIAR I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Przemysław Majkut, Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego
Bartosz Kondratek, Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem modeli IRT
dr Artur Pokropek, Matura z języka polskiego. Wybrane problemy psychometryczne
dr Dorota Węziak-Białowolska, Skala motywacji testowej – analiza właściwości psychometrycznych
Teresa Kutajczyk, dr Radosław Sterczyński, Wykorzystanie wyników egzaminacyjnych w ewaluacji kształcenia humanistycznego gimnazjalistów
Karolina Kołodziej, Urszula Mazur, Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Matematyka w nowym egzaminie gimnazjalnym w kontekście minionych 10 lat doświadczeń
dr Aneta Anna Wiktorzak, Edukacja a wartość kapitału ludzkiego
Elżbieta Tyralska-Wojtycza, Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego, czyli wiele hałasu o tak niewiele – na przykładzie przedmiotów przyrodniczych
Tomasz Żółtak, Znaczenie informacji o średnim wyniku uczniów na wejściu dla własności jednorocznych wskaźników EWD gimnazjów
dr Artur Pokropek, Zrównywanie wyników egzaminów zewnętrznych w kontekście międzynarodowym
Agnieszka Twardowska, dr Wojciech Grajkowski, Marcin Chrzanowski, dr Barbara Ostrowska, prof. dr hab.Krzysztof Spalik, Dlaczego warto zamykać zadania?
Anna Gruntkowska, Jadwiga Kubat, Jerzy Matwijko, Analiza ilościowa i jakościowa rozwiązań zadań otwartych. Sprawdzian 2011
Jolanta Sokołowska, Wyniki badań wybranych kompetencji kluczowych opracowanych przez Unię Europejską dla uczniów klas 1, 2, 3 i 4 szkół podstawowych

Ostatnia modyfikacja: środa, 1 marzec 2017, 12:24