XV KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ – BADANIA MIĘDZYNARODOWE I WZORY ZAGRANICZNE W DIAGNOSTYCE EDUKACYJNEJ

KIELCE 2009

2009_15


A. Paradygmaty edukacji

 1. prof. dr hab. Bolesław Niemierko Zachodni wiatr w edukacji. Od unijnego prelegenta do wspólnych badań
 2. prof. dr hab. Wacław Zawadowski Wpływ współpracy międzynarodowej na nauczanie matematyki w Polsce
 3. prof. Heikki K. Lyytinen New Directions in Educational Evaluation as part of Quality Assurance in Finland
 4. dr hab. Mirosław Sobecki Polska pedagogika uniwersytecka wobec przemian społeczno-kulturowych u wschodnich sąsiadów Rola diagnozy społeczno-kulturowej w działaniach edukacyjnych

B. Międzynarodowe badania osiągnięć szkolnych

 1. dr Maciej Jakubowski Międzynarodowe badania umiejętności uczniów a badania w Polsce
 2. prof. dr hab. Bolesław Niemierko Dyskusja referatu dr. Macieja Jakubowskiego „Międzynarodowe badania umiejętności uczniów a badania w Polsce”
 3. prof. Pasi Reinikainen Finnish students’ success in PISA studies

C. Nowe horyzonty diagnostyki edukacyjnej

 1. prof. dr hab. Stanisław Walukiewicz Kapitał ludzki i społeczny jako przedmiot badań pedagogicznych
 2. prof. dr hab. Bolesław Niemierko Dyskusja referatu prof. Stanisława Walukiewicza „Kapitał ludzki i społeczny jako przedmiot badań pedagogicznych”
 3. dr hab. Roman Dolata Cicha rewolucja w polskiej oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w dużych miastach
 4. dr Henryk Szaleniec E-ocenianie to nie tylko zmiana technologii

I. Edukacyjna wartość dodana

 1. Artur Pokropek Metody statystyczne wykorzystywane w szacowaniu trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych
 2. Filip Kulon, Przemysław Majkut Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej
 3. Anna Rappe Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów
 4. dr Ewa Stożek Z EWD wśród samorządowców
 5. dr Roman Sokulski Drogi i bezdroża edukacyjnej wartości dodanej w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej

II. Konteksty uczenia się

 1. Teresa Kutajczyk, Barbara Przychodzeń, Radosław Sterczyński Od jakich czynników zależy skuteczność kształcenia w gimnazjach wiejskich i wielkomiejskich?
 2. Teresa Kutajczyk, Barbara Przychodzeń, Radosław Sterczyński Czynniki skuteczności kształcenia ogólnego w gimnazjach wielkomiejskich na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku
 3. Iwona Wysocka Projekt EUBIS jako przykład międzynarodowej współpracy edukatorów i nauczycieli w celu umacniania i pogłębiania procesu demokratyzacji szkół
 4. Henryk Rebandel Ocena porównawcza jakości maturalnych egzaminów zewnętrznych z biologii, chemii oraz fizyki z astronomią zdawanych w latach 2005-2009 jako narzędzia kwalifikacji na studia
 5. Ewa Jakubiak-Zapalska Uczeń zdolny i jego rozpoznawanie
 6. dr Katarzyna Palka Wyniki testu gimnazjalnego uczniów ze środowiska wiejskiego i miejskiego a poziom ich aspiracji edukacyjnych i zawodowych

III. Od ekonomii do pomiaru

 1. dr inż. Aneta Anna Wiktorzak Wirtualna Taśma Produkcyjna w badaniach edukacyjnych
 2. dr inż. Aneta Anna Wiktorzak Kapitał społeczny szkoły
 3. Sławomir Sapanowski Porównywanie wyników egzaminów – propozycja metody
 4. Sławomir Sapanowski Oprogramowanie WEKA – przykład analizy wyników z zastosowaniem data mining
 5. Izabela Suckiel Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły

IV. Humanistyka

 1. dr Kornelia Rybicka Dydaktyczne tendencje polskich nauczycieli mierzone w psychologicznej perspektywie postrzegania czasu (ZTPI)
 2. mgr Anna Finkstein, dr Krzysztof Jurek, dr Jacek Kozieł Wypowiedzi uczniowskie na egzaminie maturalnym z przedmiotów humanistycznych jako zjawisko społeczne
 3. dr Roman Sokulski Czytanie twórcze i czytanie krytyczne a czytanie ze zrozumieniem
 4. Anna Stefanowicz-Kocoł, Sabina Nowak Testy, które uczą – ewaluacja sposobu testowania
 5. Maria Sarnecka Propozycja zastosowania teorii myślenia dywergencyjnego J. P. Guilforda w codziennej pracy nauczyciela diagnosty (na przykładzie edukacji językowej w klasach młodszych szkoły podstawowej)
 6. Małgorzata Boba, Maria Michlowicz Punkt widzenia, czyli o poegzaminacyjnych refleksjach
 7. dr Teresa Wejner Ocenianie uczniów dyslektycznych w innych krajach

V. Nauki ścisłe

 1. dr Dorota Węziak-Białowolska Analiza skal punktowania zadań – matura z matematyki 2007
 2. Jadwiga Brzdąk Analiza wybranych zadań egzaminacyjnych i schematów ich oceniania
 3. Urszula Mazur, Elżbieta Tyralska-Wojtycza PISA a egzamin gimnazjalny - w poszukiwaniu wspólnej ścieżki na przykładzie części matematyczno-przyrodniczej
 4. Karolina Kołodziej Refleksje nad umiejętnościami gimnazjalistów w zakresie zastosowania wiedzy w praktyce, czyli jak to z dachem było
 5. dr Iwona Pecyna Efektywność nauczania w gimnazjach w świetle umiejętności uczniów nabytych w szkole podstawowej
 6. dr Jerzy Nowik Wykorzystanie doświadczeń Międzynarodowych Badań Osiągnięć Uczniów, Nauczycieli i Szkół IEA 1984 w późniejszych badaniach osiągnięć matematycznych
 7. Sylwia Jasiewicz „Ziemniaczane” lekcje, czyli innowacje dydaktyczne na lekcji matematyki
 8. dr Ewa Strugała Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów z fizyki
 9. Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska Problematyka twórczości w edukacji matematycznej
 10. Elżbieta Ostaficzuk, Andrzej Wawrzyniak, Andrzej Werner Jakość edukacji matematycznej na półmetku kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych

VI. Ocenianie szkolne

 1. Urszula Opłocka, Mariola Gurgul O niebezpieczeństwach marginalizacji oceniania bieżącego
 2. Lidia Pasich „Ocenianie kształtujące po polsku” – innowacyjna propozycja rozwoju osobistego dla ucznia i nauczyciela
 3. Urszula Opłocka Między ocenianiem uczenia się i ocenianiem dla uczenia się
 4. Maria Krogulec–Sobowiec Co zrobić, aby uczeń polubił sprawdzanie i ocenianie?
 5. Małgorzata Boba, Maria Michlowicz Przygoda z e-ocenianiem
 6. Bogumiła Frąszczak Ocenianie tradycyjne i e-ocenianie w świetle doświadczeń po pilotażu – spostrzeżenia na podstawie własnych doświadczeń oraz indywidualnych raportów przewodniczących zespołów i egzaminatorów
 7. Leokadia Ewa Wojciechowska Ocenianie osiągnięć szkolnych dzieci zdolnych – refleksja z drogi poszukiwania
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 marzec 2017, 12:48