XIV KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - UCZENIE SIĘ I EGZAMIN W OCZACH NAUCZYCIELI

OPOLE 2008

2008_14


PRZEDMOWA

PERSPEKTYWY DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

 1. prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki (Nie)zobowiązujący dekalog diagnostyki edukacyjne
 2. prof. zw. dr hab.Bolesław Niemierko Czy egzaminy zakłócają pracę nauczyciela?
 3. dr Henryk Szaleniec, dr Dorota Węziak-Białowolska Czy e-ocenianie może zapewnić większą rzetelność punktowania?
 4. prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, dr Beata Nowak Edukacja multimedialna (Internet) a edukacja tradycyjna (książki, nauczyciel) – próba diagnozy końcowych wyników edukacyjnych
 5. dr Joanna Tomkowicz Konstrukcja i zastosowanie skal pionowych w pomiarze osiągnięć uczniów
 6. dr Roman Dolata Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD?
 7. Aneta Anna Wiktorzak Budowa kapitału ludzkiego i społecznego na przykładzie szkoły ponadgimnazjalnej
 8. Radosław Sterczyński, Teresa Kutajczyk, Barbara Przychodzeń Od jakich czynników indywidualnych zależy edukacyjna wartość dodana w szkołach wiejskich?
 9. dr Maria Krystyna Szmigel Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej w lokalnej polityce oświatowej
 10. dr Stanisław Jakubowicz, dr Stanisław Plebański, dr Kornelia Rybicka, dr Beata Udzik Uczyć i oceniać czy oceniając, uczyć?
 11. Urszula Opłocka Emergencja nauczycielskiej pedagogii oceniania – doniesienie badawcze
 12. Krzysztof Jurek Egzamin gimnazjalny (2004) a egzamin maturalny z historii (2007) Czy istnieje związek między wynikami obu egzaminów?
 13. Leszek Ciesielski Sukces dydaktyczny a sukces wychowawczy w procesie kształcenia w kontekście egzaminów zewnętrznych
 14. dr Marcin Smolik Edukacyjny i pomiarowy ‘Miś’, czyli o nowym egzaminie gimnazjalnym z języka obcego
 15. Janusz Mulawa, Dariusz Sroka Rozwój lokalnych, pozaszkolnych, interaktywnych form edukacji
 16. Izabela Futyma, dr Jerzy Nowik, dr Andrzej Szała Rzecz krótka o pomiarze dydaktycznym w Opolu

PROBLEMY I WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

A. POMIAR DYDAKTYCZNY

 1. dr Maciej Jakubowski Zastosowanie modeli EWD do ewaluacji polityki edukacyjnej
 2. Teresa Kutajczyk, Barbara Przychodzeń Diagnozowanie postępu edukacyjnego uczniów w gimnazjum
 3. Artur Pokropek Metody obliczania edukacyjnej wartości dodanej dla szkół kończących się egzaminem maturalnym
 4. Sławomir Sapanowski Oszacowanie umiejętności „teta” oraz wyskalowanie osi w metodzie IRT dla potrzeb obliczania parametrów zadań
 5. dr Bożena Kotarska-Lewandowska Programy komputerowe a style uczenia się
 6. Teresa Kutajczyk, Barbara Przychodzeń Uwarunkowania tempa rozwoju osiągnięć uczniów w gimnazjum wiejskim
 7. dr Maciej Jakubowski Wpływ rzetelności pomiaru umiejętności uczniów na edukacyjną wartość dodaną
 8. dr Ewa Stożek Refleksyjny praktyk wobec edukacyjnej wartości dodanej
 9. Anna Rappe EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu
 10. Przemysław Majkut Szacowanie edukacyjnej wartości dodanej dla nauczyciela – możliwości i ograniczenia

B. HUMANISTYKA

 1. dr Michał Daszkiewicz Uczenie się i egzamin „na ustach” uczniów i nauczycieli post scriptum do tekstu z XIII KDE na temat błędów atrybucji
 2. dr Henryk Palkij Efekty uczenia się szkolnego i nieformalnego w świetle wypowiedzi uczniów i egzaminów maturalnych z historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. dr Kornelia Rybicka, dr Beata Udzik Nauczyciel i (czy) egzaminator ocenia test czytanie ze zrozumieniem
 4. Anna Krasuska, Elżbieta Modrzewska Nauczyciele i uczniowie w drodze do sukcesu egzaminacyjnego – podobieństwa i różnice stanowisk
 5. Sabina Nowak Trafność egzaminu z języków obcych w gimnazjum
 6. Joanna Galant Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym – z doświadczeń egzaminatora
 7. Małgorzata Boba, Maria Michlowicz „Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”
 8. dr Maria Romanowska Lektury obowiązkowe w dydaktyce i na egzaminie maturalnym z języka polskiego
 9. dr Wioletta Kozak Progresywny model diagnozy umiejętności tworzenia własnego tekstu w kontekście egzaminu maturalnego
 10. dr Anna Ślósarz Jak ratować ustną maturę? Prezentacja
 11. Maria Sarnecka Wychowanie dla twórczości. Uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej w roli sędziów kompetentnych przy ocenie własnych utworów twórczości literackiej
 12. Ewa Nowel Kto i jak buduje polonistykę szkolną? Mocne strony reformy w opiniach nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych

C. PRZEDMIOTY ŚCISŁE

 1. dr Maria Krystyna Szmigel Matematyka na egzaminie maturalnym w kontekście wyników gimnazjalnych
 2. Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska Za trudne, ale ciekawe, chociaż banalne
 3. Elżbieta Jasińska, prof. dr hab.Stanisław Janik Zarządzanie osiągniętym poziomem wiedzy nauczyciela matematyki o uczeniu się jego uczniów – arkusze treningowe
 4. Władysław Mąsior Beniaminy w konkursie „Kangur” i na sprawdzianie
 5. dr Mariola Tracz Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach 2005-2008
 6. dr Bożena Śniadek Konstruktywistyczny model kształcenia nauczycieli przyrody
 7. Maria Krogulec-Sobowiec Uczenie się uczniów poprzez metodę projektów
 8. Karolina Kołodziej, Elżbieta Tyralska-Wojtycza Osiągnięcia gimnazjalistów w rozwiązywaniu problemów na przykładzie części matematyczno-przyrodniczej egzaminu
 9. dr Ewa Chorąży Wymagania egzaminacyjne jako integralna część wymagań szkolnych. Czy i na ile praktyka potwierdza teorię? Wnioski z pracy przykładowych klas LO w latach 2007 – 2008
 10. Marek Jasiński, Waldemar Jasiński Nauka pod egzamin zewnętrzny – konieczność czy dobrowolność

D. DIAGNOSTYKA I EGZAMINY

 1. Małgorzata Boba, Maria Michlowicz Wiadomości czy umiejętności?
 2. Marek Legutko Uczniowie na podium
 3. Piotr Świędrych, Jakub Lis Co wynika z wyniku laureata na egzaminie?
 4. Izabela Suckiel Opinie nauczycieli na temat egzaminów zewnętrznych
 5. Marek Zapieraczyński Wiarygodność wyników egzaminu zewnętrznego – sprawdzianu w szkole podstawowej
 6. dr Maria Groenwald Egzaminy a zaufanie
 7. Jolanta Walewska O potrzebie diagnozowania osiągnięć ucznia, klasy i szkoły
 8. Urszula Mazur, Elżbieta Tyralska-Wojtycza Budowanie zaufania społecznego w kontekście współpracy z egzaminatorami i komunikowania wyników - refleksje z doświadczeń Pracowni Egzaminu Gimnazjalnego OKE w Krakowie
 9. dr Aleksandra Bartmańska Doświadczenia, osiągnięcia i plany okręgowej komisji egzaminacyjnej w zakresie przygotowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego z języków obcych dla osób niesłyszących i słabo słyszących
 10. dr Teresa Wejner Liczy się uczeń, a nie statystyki – badania ankietowe dotyczące szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją
 11. Bogumiła Frąszczak Arkusz egzaminacyjny, schemat oceniania i realizacje uczniowskie w ocenie egzaminatorów humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego
 12. Elżbieta Jaworska, Małgorzata Jaworska Być nauczycielem, czyli co wiem o uczeniu się moich uczniów i co z tej wiedzy dla nas wynika?
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 marzec 2017, 12:54