XI KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - HOLISTYCZNE I ANALITYCZNE METODY DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - PERSPEKTYWY INFORMATYCZNE EGZAMINÓW SZKOLNYCH

GDAŃSK 2005

2005_11


PERSPEKTYWY ROZWOJOWE DIAGNOSTYKI

 1. "Horyzonty diagnostyki edukacyjnej" - Bolesław Niemierko
 2. "Rozwój technologii informacyjnej a edukacja - stan, kierunki, wyzwania" - Maciej M. Sysło
 3. "Konstruktywizm jako inspiracja dla edukacji - dylematy diagnozy postępów ucznia" - Dorota Klus-Stańska
 4. "Ku semiotycznym wersjom diagnostyki edukacyjnej" - Maria Mendel
 5. "Educational measurement without category mistake" - Peter Krope, Norbert Behrens, Martin Gorlikowski, Paul Lorenz
 6. "Ekonomia i społeczne skutki reform oświatowych" - Tomasz Szkudlarek
 7. "Wykorzystanie probabilistycznych modeli zadania testowego do zrównywania wyników sprawdzianu 2003-2005 i budowania banku zadań" - Henryk Szaleniec
 8. "Przydatność uproszczonej (staninowej) metody szacowania wartości dodanej osiągnięć uczniów, szkół i jednostek administracyjnych oświaty" - Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe

SYSTEMY - ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. "Utracone / utrącone mierzenie" - Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa
 2. "Oceniający ocenianymi...? Nadzór pedagogiczny a wyniki egzaminów zewnętrznych - wybrane aspekty" - Małgorzata Lipska
 3. "Rola i znaczenie budowania narzędzi pomiaru dydaktycznego przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów" - Andrzej Melson

SYSTEMY - ZAGADNIENIA PRZEDMIOTOWE

 1. "Zamierzone i niezamierzone skutki lekceważenia błędu pomiaru na przykładzie matury z "języka polskiego" - Roman Sokulski
 2. "Rola przykładowych arkuszy egzaminacyjnych w kształtowaniu umiejętności z przedmiotów humanistycznych" - Małgorzata Boba, Maria Michlowicz

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 1. "Duży kłopot z małym wypracowaniem" - czy esej maturalny i wypracowanie są niezastąpione?" - Ewa Chorąży
 2. "Rola eseju w procesie dydaktycznym i na maturze z historii oraz wiedzy o społeczeństwie" - Henryk Palkij
 3. "Zadania otwarte i zamknięte w arkuszach maturalnych z biologii w świetle doświadczeń matury 2005" - Tamara Kropiowska

OCENIANIE SZKOLNE

 1. "Między młotem a kowadłem", czyli rzecz o kulturze nauczycielskiego oceniania" - Grażyna Szyling
 2. "Między oceną szkolną a rozwojem ucznia" - Klemens Stróżyński
 3. "Przerzucić mosty, czyli o ocenianiu na dwóch etapach szkoły podstawowej" - s. Leokadia Ewa Wojciechowska
 4. "Czy możliwe jest skonstruowanie narzędzia do badania osiągnięć w zakresie twórczości literackiej uczniów po pierwszym etapie kształcenia w szkole podstawowej?" - Maria Sarnecka
 5. "Funkcjonowanie oceny szkolnej w opiniach nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców" - Arleta Poręba-Konopczyńska

DYDAKTYCZNE ASPEKTY TI

 1. "Przydatność programów komputerowych w diagnozowaniu, opisywaniu i ocenianiu osiągnięć uczniów" - Barbara Dubiecka-Kruk
 2. "Ku porównywalności oceniania. Wykorzystanie wieloaspektowego modelu Rascha (model facets) w procesie szkolenia egzaminatorów: już rzeczywistość czy jeszcze science-fiction?" - Marcin Smolik

EGZAMINY SZKOLNE

 1. "O trudnościach i odpowiedzialności za komunikowanie wyników egzaminu maturalnego" - Maria Krystyna Szmigel
 2. "O czym mówi efekt standardowy?" - Ewa Stożek
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 marzec 2017, 13:23