XII KDE - O WYŻSZĄ JAKOŚĆ EGZAMINÓW SZKOLNYCH

NOWE POLA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

 1. O etosie polskiego nauczyciela - Andrzej Maryniarczyk
 2. Oszustwo egzaminacyjne - Bolesław Niemierko
 3. Wykorzystanie diagnozy edukacyjnej - Klemens Stróżyński
 4. Komplementarność wiedzy wyjaśniającej i interpretacyjnej w przygotowaniu uczniów do egzaminów maturalnych - Stanisław Jakubowicz, Stanisław Plebański, Kornelia Rybicka, Beata Udzik
 5. Efekt egzaminatora w egzaminach zewnętrznych - Anna Dubiecka, Henryk Szaleniec, Dorota Węziak
 6. Zadania „rozrywające” w testach na przykładzie zadań maturalnych z matematyki - Ewa Stożek, Henryk Dąbrowski
 7. Wartość diagnostyczna zadań sprawdzających w aspekcie umiejętności ponadprzedmiotowych - Maria Sobczak, Zofia Starownik
 8. Egzaminator – osoba zaufania publicznego - Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa

ETYKA EGZAMINACYJNA

 1. (Po) Egzaminacyjne refleksje - Małgorzata Boba, Maria Michlowicz

DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA – OGÓLNE PROBLEMY

 1. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć – szkolne przyczyny - Anna Kossobucka, Ryta Suska-Wróbel

DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA – EGZAMINY

 1. NieRówność szans edukacyjnych - Elżbieta Jaworska, Bożena Makulska–Dąbkowska, Elżbieta Ostafczuk, Andrzej Wawrzyniak, Andrzej Werner
 2. Wartość kwalifikacyjna - Jacek Stańdo

DYSKUSJE WOKÓŁ MATURY

 1. Raport moralnego niepokoju - Elżbieta Jaworska, Elżbieta Ostaficzuk
 2. Przed wojną to była matura - Irena Leszczyna
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 luty 2017, 12:31