XII KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - O WYŻSZĄ JAKOŚĆ EGZAMINÓW SZKOLNYCH

LUBLIN 2006

2006_12


NOWE POLA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

 1. O etosie polskiego nauczyciela - Andrzej Maryniarczyk
 2. Podstawy etyczne pomiaru dydaktycznego - Peter Krope
 3. Oszustwo egzaminacyjne - Bolesław Niemierko
 4. Dylematy etyczne polonistycznej matury - Zenon Uryga
 5. Wykorzystanie diagnozy edukacyjnej - Klemens Stróżyński
 6. Komplementarność wiedzy wyjaśniającej i interpretacyjnej w przygotowaniu uczniów do egzaminów maturalnych - Stanisław Jakubowicz, Stanisław Plebański, Kornelia Rybicka, Beata Udzik
 7. O metodzie analizy złożoności tekstów i dystansie pomiędzy językiem egzaminu a językiem ucznia - Michał Daszkiewicz
 8. Efekt egzaminatora w egzaminach zewnętrznych - Anna Dubiecka, Henryk Szaleniec, Dorota Węziak
 9. Każdy każdego własna miarą. Kilka uwag o kryteriach oceniania egzaminu ustnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym - Marcin Smolik
 10. Stałość wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej i opinie dyrektorów szkół o jego znaczeniu (na przykładzie gimnazjów powiatu krośnieńskiego i Krosna) - Maria Krystyna Szmigel, Anna Rappe
 11. Zadania „rozrywające” w testach na przykładzie sprawdzianu ze szkoły podstawowej - Ewa Stożek
 12. Zadania „rozrywające” w testach na przykładzie zadań maturalnych z matematyki - Ewa Stożek, Henryk Dąbrowski
 13. Wartość diagnostyczna zadań sprawdzających w aspekcie umiejętności ponadprzedmiotowych - Maria Sobczak, Zofia Starownik
 14. Egzaminator – osoba zaufania publicznego - Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa

ETYKA EGZAMINACYJNA

 1. Uwagi do kodeksu etyki egzaminatora - Maria Groenwald
 2. Oszukiwanie na egzaminie istotnym źródłem majowej porażki - Henryk Szaleniec
 3. Unieważnienia egzaminu – próba wyjścia na prostą - Elżbieta Tyralska-Wojtycza
 4. O polską kampanię na rzecz uczciwości edukacyjnej - Zofia Lisiecka
 5. Uczciwość edukacyjna w opinii przyszłych maturzystów - Małgorzata Lipska
 6. Niektóre prawne, organizacyjne i etyczne aspekty zapewnienia obiektywizmu egzaminowania zewnętrznego - Jolanta Czarnotta-Mączyńska
 7. (Po) Egzaminacyjne refleksje - Małgorzata Boba, Maria Michlowicz
 8. O etycznych aspektach nauczania informatyki w szkołach - Anna Rappe
 9. Etyka nauczycielska – notatki do diagnozy - Marcin Fankanowski
 10. Spojrzenie polonisty na nową maturę i kwestię etyki szkolnej - Iwona Gubańska
 11. Próba zbudowania szkolnego systemu wartości zapewniającego prawidłowy przebieg egzaminów - Alicja Skubacz, Jerzy Duda
 12. Wpływ egzaminów zewnętrznych na kształtowanie postaw moralnych uczniów, nauczycieli i egzaminatorów - Aleksandra Bartmańska

DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA – OGÓLNE PROBLEMY

 1. Pomiar dydaktyczny: między standaryzacją a indywidualizacją - Peter Krope, Marta Popko
 2. Uczeń pod lupą oceniania kształtującego, czyli o współpracy ucznia z nauczycielem - Marta Choroszczyńska
 3. Gdzie kończy się pomiar, a zaczyna życie..., czyli o ocenie szkolnej jako ewaluacji dydaktycznej i decyzji administracyjnej - Władysław Mąsior
 4. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć – szkolne przyczyny - Anna Kossobucka, Ryta Suska-Wróbel
 5. Czy warto zajmować się ewaluacja programów wyrównywania szans edukacyjnych? - Aleksander Ławiński
 6. Za parawanem procentów i średniej ważonej - Leokadia Ewa Wojciechowska
 7. Samoocena ucznia w uczeniu się języków obcych w klasie maturalnej - Irena Nyckowska
 8. Zdolność mimikry czy wiedza przedmiotowa. Zawartość oceny szkolnej na przykładzie geografii - Teresa Sadoń-Osowiecka
 9. Nowe spojrzenie na etiologię dysleksji w kontekście egzaminów zewnętrznych - Teresa Wejner

DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA – EGZAMINY

 1. Wyniki egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących i profilowanych w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego - Maria Krystyna Szmigel
 2. NieRówność szans edukacyjnych - Elżbieta Jaworska, Bożena Makulska–Dąbkowska, Elżbieta Ostafczuk, Andrzej Wawrzyniak, Andrzej Werner
 3. Wstrzelić się w model czy rozwiązać zadanie? - Teresa Bulska
 4. Skąd te garby? Czyli o tym, co może być powodem „nienormalności” rozkładu wyników sprawdzianu dla szóstoklasistów z kwietnia 2006 roku - Anna Dubiecka
 5. Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? - Krystyna Feith
 6. Poziom opanowania przez uczniów wybranych umiejętności geograficznych w świetle wyników egzaminu gimnazjalnego a programy nauczania i podręczniki z geografii - Mariola Tracz
 7. Kilka refleksji na temat części pisemnej szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z języka angielskiego - Monika Stawicka
 8. Wykorzystanie platformy Moodle w diagnostyce edukacyjnej - Waldemar Krawiec
 9. Teoria i praktyka wykorzystywania wyników egzaminu maturalnego w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej - Roman Lorens
 10. Egzaminowanie zewnętrzne uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim a możliwości spełniania standardów wymagań egzaminacyjnych wg deklaracji nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych - Czesław Jarosz
 11. Wartość kwalifikacyjna - Jacek Stańdo
 12. Modułowe programy kształcenia jako warunek przygotowania ucznia do zewnętrznych egzaminów zawodowych - Joanna Krzyżak

DYSKUSJE WOKÓŁ MATURY

 1. Matura 2006. Egzamin ustny z języka angielskiego - Monika Stawicka
 2. O konieczności uzewnętrznienia ustnej matury z języka polskiego - Anna Ślósarz
 3. Efekt zwrotny egzaminów zewnętrznych – dydaktyka, pomoce dydaktyczne a selekcja na uczelnie wyższe - Henryk Palkij
 4. Wykorzystanie wyników maturalnego egzaminu zewnętrznego w praktyce - Leszek Ciesielski
 5. Matura na falach społecznych nastrojów - Beata Kossakowska
 6. Raport moralnego niepokoju - Elżbieta Jaworska, Elżbieta Ostaficzuk
 7. Czy maturę naprawdę trzeba „zdać”? Głos w kwestii amnestii - Marcin Smolik
 8. Sen (a nawet dwa) nocy letniej - Czesław Ficner
 9. Nadszedł moment, w którym potrzebna jest zmiana komunikowania wyników egzaminu maturalnego i sposobu jego ustalania - Maria Krystyna Szmigel
 10. Przed wojną to była matura - Irena Leszczyna
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 marzec 2017, 13:08