XIII KONFERENCJA DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ - UCZENIE SIĘ I EGZAMIN W OCZACH UCZNIÓW

ŁOMŻA 2007

2007_13


DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA NA UŻYTEK NAUCZYCIELA

 1. Poznawanie uczniów jako podstawa indywidualizacji kształcenia - Andrzej Janowski

POSTĘPY DIAGNOSTYKI EDUKACYJNEJ

 1. Rozwój jako zdawanie egzaminów - Bolesław Niemierko
 2. Uczenie się i egzamin "na ustach" uczniów i nauczycieli - konstruktywna analiza wypowiedzi obojga stron - Michał Daszkiewicz
 3. Zorientowana na ucznia edukacja estetyczna w heterogenicznym środowisku - o percepcji, rozumieniu i przeżywaniu sztuki w świecie paradoksów wartościowania i oceniania - Jarosław Chaciński
 4. Czy dobrze zdana matura jest gwarantem powodzenia na studiach? - Wojciech Kwiatek
 5. Prognostyczna funkcja zadania matematycznego? - Ewa Stożek
 6. W poszukiwaniu metod diagnozy umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego maturzystów - Stanisław Jakubowicz, Stanisław Plebański, Kornelia Rybicka, Beata Udzik
 7. Na edukacyjnych ścieżkach czyli diagnoza umiejętności uczniów na podstawie analizy błędów - Elżbieta Jaworska, Bożena Makulska-Dąbkowska, Elżbieta Ostaficzuk, Andrzej Wawrzyniak, Andrzej Werner
 8. Uczenie się i jego rezultat w świetle badania uwarunkowań osiągnięć uczniów na sprawdzianie w 2006 roku - analiza porównawcza dwóch szkół podstawowych o różnych wynikach sprawdzianów - Barbara Przychodzeń
 9. Uczenie się w opiniach uczniów szkół ponadgimnazjalnych - Maria Krystyna Szmigel
 10. Oczekiwania gimnazjalistów - Małgorzata Boba, Maria Michlowicz
 11. Refleksje na temat rozwoju systemu egzaminacyjnego - Henryk Szaleniec

UCZENIE SIĘ I JEGO WYNIK

 1. Komunikat graficzny w uczeniu się - Bożena Kotarska-Lewandowska
 2. Uczmy (się) rozwiązywania zadań otwartych - Maria Sobczak
 3. Uczenie się i jego rezultat w świetle wyników badania uwarunkowań osiągnięć uczniów na sprawdzianie w 2006 roku - analiza porównawcza gmin - Teresa Kutajczyk
 4. Uczeń wykorzystuje wyniki egzaminu zewnętrznego - Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa
 5. Ewaluacja formatywna czyli kompetencje matematyczne In statu nascendi na podstawie projektu edukacyjnego " W połowie drogi..." - Elżbieta Jaworska, Bożena Makulska-Dąbkowska, Elżbieta Ostaficzuk, Andrzej Wawrzyniak, Andrzej Werner
 6. Czy doświadczenia polskie w zakresie wdrażania oceniania kształtującego są OK? - Marta Choroszczyńska, Beata Kossakowska
 7. Uczenie się... - Marianna Skibińska
 8. Konkurs wiedzy o powiecie wolsztyńskim 2001-2007 - Aleksander Ławiński
 9. Więc motywuje? Wybrane aspekty funkcji motywującej oceny szkolnej postrzeganej z perspektywy ucznia i nauczyciela - Grażyna Szyling

DIAGNOSTYKA NA CO DZIEŃ

 1. Wiarygodność diagnostyki edukacyjnej - Klemens Stróżyński
 2. Efekt metody w pomiarze sprawdzającym na przykładzie testowania kolokacji języka angielskiego - Wojciech Malec
 3. W jaki sposób uczniowie postrzegają pracę nauczycieli podczas lekcji? - Przemysław Majkut
 4. Efektywność kształcenia - analiza porównawcza osiągnięć na egzaminach zewnętrznych z wykorzystaniem wspólnej skali - Leszek Ciesielski
 5. Wyniki egzaminacyjne uczniów jako podmiot i przedmiot badań - Zofia Lisiecka
 6. Zależność wyników uzyskiwanych przez uczniów z zadań otwartych od liczby punktów zyskanych za zadania zamknięte - Marek Zapieraczyński, Sławomir Sapanowski, Anna Zbidi
 7. Znaczenie psychospołecznego kontekstu wyników sprawdzianu uczniów z lekką niepełnosprawnością umysłową w świadomości nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych - Czesław Jarosz
 8. Obserwacje i jej uwarunkowania - Magdalena Michalak
 9. Czynniki społeczno-ekonomiczne jako zmienne kontrolne w badaniu zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych gimnazjalistów - Marta Firsiuk

WYCHOWAWCZE ASPEKTY EGZAMINOWANIA

 1. Przede wszystkim informacja - S. Leokadia Ewa Wojciechowska
 2. Nasza Przyjaźń nigdy się nie rozstanie - Maria Groenwald
 3. Co dalej gimnazjalisto? - Małgorzata Lipska
 4. Prawa ucznia w kontekście egzaminów zewnętrznych i oceniania wewnątrzszkolnego - Teresa Wejner
 5. Samoocena osiągnięć edukacyjnych szóstoklasistów a wyniki sprawdzianu - Teresa Janicka-Panek
 6. Wychowanie moralne na lekcjach biologii - zniewolenie czy wyzwolenie? - Anna Kossobucka
 7. Kompetencje i zachowania nauczyciela w zakresie podnoszenia jakości odbioru przez ucznia informacji o wynikach uczenia się. Systemy wsparciowe dla rodziców jako propozycja modelowa - Elżbieta Jasińska

EGZAMIN W OCZACH UCZNIÓW

 1. Opinie uczniów o egzaminie gimnazjalnym w 2006 roku - Anna Rappe
 2. Prognozowanie przez uczniów wyniku próbnego egzaminu - Anna Dubiecka, Jacek Stańdo
 3. W poszukiwaniu uczniowskich motywacji. Dynamika rozwoju kompetencji matematycznych uczniów na podstawie wyników sprawdzianów "W połowie drogi...", i co z tego wynika - Elżbieta Jaworska, Bożena Makulska-Dąbkowska, Elżbieta Ostaficzuk, Andrzej Wawrzyniak, Andrzej Werner
 4. Proces kształcenia w opinii studentów Akademii Medycznej - Żanetta Kaczmarek
 5. Egzamin maturalny i zasady rekrutacji na studia w opinii tegorocznych maturzystów - Izabela Suckiel
 6. Motywacje uczniów do nauki (doniesienie badawcze) - Waldemar Jasiński

SENS JAWNY I UKRYTY EGZAMINU POLONISTYCZNEGO

 1. Założenia egzaminu ustnego z języka polskiego a praktyka szkolna - Anna Krasuska, Elżbieta Modrzewska
 2. Standaryzacja jako element na drodze do egzaminów certyfikowanych - Monika Stawicka
 3. Droga do sukcesu dydaktycznego - komunikat badawczy - Małgorzata Boba, Maria Michlowicz
 4. Umiejętności językowe ucznia jako jedna z przesłanek sukcesu dydaktycznego i egzaminacyjnego - Maria Romanowska
 5. Badanie PIRLS 2006 w Polsce - Adam Brożek
 6. Pytania o ocenianie, czyli egzamin po egzaminie - Teresa Bulska, Bogdan Kozak

DIAGNOZA W PRZEDMIOTACH HUMANISTYCZNYCH

 1. Wróżenie z fusów. Pytania o wartość diagnostyczną arkuszy egzaminacyjnych w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego - Jolanta Czarnotta-Mączyńska
 2. Zadanie „rozrywające” na egzaminie maturalnym z historii - Krzysztof Jurek
 3. Sukcesy i porażki na egzaminie jako efekt przygotowania się samodzielnego i szkolnego - Henryk Palkij
 4. Wersje arkuszy egzaminacyjnych a niesamodzielność pracy uczniów - Jakub Lis, Piotr Świędrych
 5. Związki wiedzy wyjaśniającej i interpretacyjnej w kształceniu polonistycznym - Kornelia Rybicka
 6. Diagnoza umiejętności muzycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym - Agnieszka Weiner
 7. Wpływ działań innowacyjnych na motywację do nauki języków obcych uczniów klas maturalnych - Irena Nyckowska

EGZAMINY Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

 1. Program nauczania a osiągnięcia gimnazjalistów w zakresie matematyki - Hanna Marek
 2. Porównanie umiejętności matematycznych uczniów, którzy w 2007 roku pisali próbną maturę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - Anna Dubiecka, Jacek Stańdo
 3. Wyniki egzaminu maturalnego z informatyki maturzystów w latach 2005 i 2006 na tle wyników innych egzaminów zewnętrznych - Andrzej Chruściany
 4. Motywy wyboru geografii na maturze a wyniki egzaminu maturalnego - studium przykładowe - Danuta Piróg, Mariola Tracz, Barbara Gurgul
 5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego źródłem inspiracji nauczyciela i ucznia - Elżbieta Tyralska-Wojtycza
 6. Kategoryzacja rozwiązań zadań otwartych części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego - Karolina Kołodziej
 7. Historia jednego zadania (na marginesie egzaminu gimnazjalnego 2006) - Jerzy Paczkowski
Ostatnia modyfikacja: środa, 1 marzec 2017, 13:00